19.11.09

Personlig ombud

I tirsdagens Aften hadde lederen for Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse et innlegg om personlig ombud for folk med store psykiske problemer:

Landsforeningen We shall overcome mener personlig ombud kan være til stor hjelp for mennesker med store psykiske utfordringer. Som borgere har vi visse rettigheter. Ved en psykisk lidelse er makt og kontroll over eget liv en viktig forutsetning for å ha en slik mulighet i praksis. Et personlig ombud kan være et middel for å oppnå nettopp det.

Dette er en svensk ordning flere av oss har hørt om. Maths Jesperson har i flere år vært på Amaliedagene i Oslo og snakket om personlig ombud.

It’s hard to translate our Swedish word ‘personligt ombud’ into English. The best translation is probably ‘personal agent’, but I translate it often as ‘personal ombudsman’, because then I can use the same abbreviation in English as in Swedish, namely PO.

A PO is a professional, highly skilled person, who works to 100 % on the commission of his client only. The PO is in no alliance with psychiatry or the social services or any other authority, and not with the client’s relatives or any other person in his surroundings.

The PO doesn’t act according to what he thinks is “for his client’s own good”. He only carries out what his client tells him to do. All decisions are made by the client himself and the PO just helps him to express and implement them.
Kilde

Attityder och förhållningssätt
- den enskilde personen bestämmer själv – ombudet ska stödja den enskilde med resurser för att nå egna mål
- personkontinuitet – samma ombud över tid
- långsiktighet – en "grundbult" för att nå resultat i arbetet tillsammans med den enskilde personen
- nära relation – lära känna den enskilde personen och etablera en förtroendefull relation innan mål kan formuleras och förändring påbörjas
- arbeta i den enskilde personens naturliga miljöer genom exempelvis hembesök
- arbeta flexibelt i nuet – den enskilde personens unika behov och just nu aktuella funktionsnivå och hälsotillstånd är utgångspunkt för allt arbete

Kilde

Jeg mener vi absolutt bør ta etter svenskene og få en slik ordning også i Norge. Dette er empowerment i praksis.

1 kommentar:

  1. Anonym19.11.09

    Vi har lover og rettigheter i hue og rævva,men hva hjelper det når alt er bare helt fraværende ute i den virkelige hverdagen for borgere flest!

    Et slikt 'ombud' hadde jeg så sårt trengt nu!
    Det er en psykisk belastning å måtte kjempe for å få oppfølging i det offentlige hjelpeapparatet til å få innfridd de rettighetene man har rett til!- maktesløs og sliten er det vel bare å kjempe vidre i håp om å hjelpetilbud som hadde gjort hverdagen lettere- ja et håp!

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post