17.11.09

Datalagringsdirektivet og EMK

DLD - og dets krav om statspålagt masselagring av alles trafikkdata på vegne av staten, og til bruk, foreløpig, for politiformål - reiser først og fremst spørsmål i forhold til EMK artikkel 8 som blant annet beskytter retten til privat kommunikasjon og privatliv. DLD reiser imidlertid også spørsmål i forhold til EMK artikkel 10 om ytringsfrihet og artikkel 11 om forsamlings og foreningsfrihet, samt uskyldspresumsjonen i artikkel 6.

Les Jon Wessel-Aas' blogginnlegg Datalagringsekstremisme utdypet - en analyse i forhold til EMK.

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
Art 6. Retten til en rettferdig rettergang
Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
Art 10. Ytringsfrihet
Art 11. Forsamlings- og foreningsfrihet


stoppdld.no

Datalagringsdirektivet
Direktivet innebærer lagring av informasjon om hvem som kommuniserte med hvem, når kommunikasjonen skjedde, hvor de kommuniserende befant seg og hvilket kommunikasjonsmedium som ble benyttet. Direktivet gjelder så vel fasttelefoni, mobiltelefon, IP-telefon, SMS, MMS, e-post og tilkobling til internett.
Kilde: Datatilsynets personvernrapport 2007

2 kommentarer:

 1. Anonym17.11.09

  Kunne noen spurt ham (jeg får ikke skrevet i kommentarfeltet der) om følgende:
  --------------------------

  Hva man får man hvis man føyer til lovendringen som allerede er fattet i
  folketryglovens § 11-7. Meldeplikt

  http://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P11-7

  Sett i lys av det som står litt hulter til bulter i _kommentarfeltet_ her: http://tinyurl.com/ykxpsmc

  - - -

  Lovendringen (justering av § 11-7 Meldeplikt) trer i kraft, og vil gjelde for veldig mange som fra 1. mars 2010 er avhengig av "inntekt" fra staten (folketrygdytelser).

  Ref. arbeids- og velferdsdirektoratet:
  "Fra 1. mars 2010 blir det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger."


  -----
  Jeg tror han kan finne det interessant, og jeg tror det kan være interessant å lese hva han evt. mener.

  SvarSlett
 2. Anonym: Jeg er redd jeg ikke skjønte forbindelsen mellom DLD og meldeplikten i folketrygdloven.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post