13.10.09

Lovutvalg om psykisk helsevern

I 2010 skal det opprettes et lovutvalg for å vurdere etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis ved bruk av tvang innen psykisk helsevern, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i statsbudsjett for neste år.
Rådet for psykisk helse

I tråd med anbefalingen fra arbeidsgruppen, som har vurdert behandlingskriteriet mv., og Helsedirektoratet, vil det opprettes et lovutvalg for å vurdere etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis innen psykisk helsevern. Både spørsmålet om justering/fjerning av behandlingskriteriet og vilkårene for behandling under tvang (herunder tvangsmedisinering) forutsettes gjennomgått. Videre bør utvalget gjennomgå lovverket generelt, inkludert forholdet mellom psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven samt Norges menneskerettighetsforpliktelser.
Statsbudsjettet

1 kommentar:

  1. Tusen takk for opprettelsen av det lovutvalget! En av Norges menneskerettighetsforpliktelser er den nye FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonevne (CRPD), herunder psykososial funksjonsevne. Norge undertegnet denne FN-konvensjonen 30. mars 2007, og Stortinget skal forhåpentligvis snart ratifisere den. CRPD artikkel 14 sier at ethvert menneske med nedsatt funksjonsevne har rett til frihet, på lik linje med andre, og at nedsatt funksjonsevne – ikke i noe tilfelle – skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse. Dette er i motstrid med psykiatrisk tvangslovgivning, som dermed må fjernes. I tillegg må det innføres eksplisitt straffelovsforbud mot psykiatrisk tvangsmedisinering og annen tvangspsykiatrisk virksomhet – til skrekk og advarsel for fremtidige generasjoner, slik at tvangspsykiatrisk virksomhet aldri mer gjenoppstår på norsk jord. Nødrettsparagrafen vil håndtere faresituasjoner. At noen har nytte av tvang er ingen argument for å fortsette med det, siden det ikke er til å unngå at andre blir skadet av det – og siden man heller ikke på forhånd klarer å finne ut hvem som vil bli skadet av det. For mange av oss skaper psykiatrisk tvangsvirksomhet ikke annet enn problemer og elendighet. Det vi utsettes for i tvangspsykiatrien er dypt nedbrytende, grovt krenkende og tidvis ren mental tortur. Mye mer kunne vært skrevet om dette. Men jeg stopper her og nå, for det var en så god nyhet at det lovutvalget faktisk blir opprettet. Tusen takk for den viktige innsatsen til organisasjonen We Shall Overcome (WSO) og det daværende LPPs menneskerettighetsutvalg i Helsedirektoratets arbeidsgruppe, fra høsten 2008 til våren 2009, for å få satt denne saken på dagsorden! Les innlegget “Lovendring er nødvendig” (Klassekampen, 15. juni 2009) av Mette Ellingsdalen, Bjørg Njaa og Hege Orefellen, som representerte WSO og det daværende LPPs menneskerettighetsutvalg i Helsedirektoratets arbeidsgruppe om tvang i psykiatrien. Alt som trengs å skrives i denne sammenheng, står skrevet i det innlegget. Tusen takk.

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post