13.10.09

"Farlige psykiatriske pasienter"?

En ny studie omtalt i ScienceDaily forteller at drap på fremmede mennesker begått av psykotiske personer er svært uvanlig. Det er en forekomst på ca 1 tilfelle per 14 millioner innbyggere per år (lavere enn i Norge, vil jeg tro. Flere land var med i undersøkelsen, blant annet Finland og Tyskland).

De som drepte fremmede, hadde større sannsynlighet for å være hjemløse, ha en historie med atferdsproblemer i barndommen og ha gjentatt antisosial atferd som voksen.

I motsetning til annen forskning hadde de fleste av dem som drepte fremmede i denne studien aldri fått behandling med antipsykotiske medikamenter eller vært innlagt på sykehus, til tross for at de ofte hadde vært dårlig i mange år.

Mens drap på fremmede var ekstremt sjelden begått av personer som fikk behandling med antipsykotiske medikamenter på drapstidspunktet, var mesteparten av dem som hadde drept ukjent for det psykiske helsevernet. Dermed var det ingen muligheter til å vurdere risikoen hos disse personene.

Dessuten betyr den sjeldne forekomsten av drap på ukjente begått av ubehandlede pasienter som er i kontakt med helsetjenesten og av tidligere behandlede pasienter, at det er små utsikter til å kunne utvikle et risikovurderingsinstrument som er tilstrekkelig sensitivt eller spesifikt til å forutsi hvilke pasienter som kan begå denne typen lovbrudd.

En nedgang i andelen drap begått av personer med psykiske lidelser i Storbritannia sammenfalt med tilgangen til lavterskeltilbud med psykisk helsetjenester. Henvendelser som har fulgt drap av kjente pasienter har ofte markert svikt i rutinen i behandlingen, snarere enn en manglende evne til å forutsi hendelsen

Konklusjon: Siden slike hendelser skjer så sjelden, vil ikke identifisering av den enkelte pasient som kan komme til å drepe være mulig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post