7.8.09

Verden går framover

Verden går jammen framover. Til og med ekspertene "på oss" innser at vi er mennesker - med individuelle menneskelige behov - også vi som sliter.

Eksistensielle behov bør bli viktigere i terapi, leser jeg i artikkelen Meningsbærende tilstander og deres relevans for forståelsen av det gode liv av Leiv E. Gabrielsen og Reidulf G. Watten i Psykologforeningens tidsskrift:

Er individets særegne behov for mening godt nok ivaretatt av psykologer og andre fagpersoner? Er man seg fullt ut bevisst hvilke ressurser som kan mobiliseres der handling sammenfaller med mening? Vi tror ikke det. I mange sammenhenger formes tiltak ut fra ytre definerte måltilstander, og behandlingstilbud iverksettes ofte ut fra patologiorienterte diagnoser og symptomer.

De skriver om noe som kalles Modell for mening og sammenheng.

Klienten blir utfordret på bevisstgjøring av hvilke områder i livet han eller hun vurderer som meningsfulle, og hvilke indre behov for mening som berøres av disse. I tillegg til verdien av et slikt samtaletema i seg selv får også fagpersonen gjennom dette innsikt i, og forståelse av, hvordan klienten selv konstruerer sin meningsverden. Når klient og fagperson skal definere felles mål, bør disse dermed få et idiosynkratisk preg ved at de knyttes opp mot de hovedkategoriene innenfor mening som klienten selv beskriver som viktige.


Det er meningsaspektet jeg har savnet mest av alt når jeg har gått i terapi. Det er jo noe helt annet å oppleve endring ved at en selv, ut fra sine verdier, bestemmer seg for nye valg, enn at en annen (terapeuten) former en - i en meningsløs terapi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post