8.8.09

Kreativ mamma om meg og bloggen

Nettstedet Kreativ mamma ønsket å sette fokus på overgrep mot barn, og har gjort et intervju med meg.

Dette er et tema som trenger oppmerksomhet. En barnevernssjef sa i går at offentlige instanser er for dårlige til å melde fra om vold mot barn.

Andre bloggposter:
Når mødre ikke vet
Enkelthendelser
- Som for tyve år siden
Sympati for overgripere
Barnemishandling for døve ører
Taushetsplikt i barne- og ungdomspsykiatrien
Flere typer kunnskap
Normalisering av overgrep
Kunnskapssenter om overgrep
Barnebok som utgangspunkt for samtale

Skriv under på oppropet
Redde små.

3 kommentarer:

 1. Takk, Sigrun, for at du i intervjuet med "Kreativ mamma" sørger for å sette fokus på kvinnelige overgripere. Dette er svært viktig, fordi det far en rekke instanser ikke sies noen ting om barn som utsettes for fysisk og psykisk vold, og seksuelle overgrep, av mødre/kvinner. Den kanskje fremste talsmannen for denne skjevheten, er Norges egen justisminister. Etter min mening unnlater han så til de grader å fortelle at vold i nære relasjoner begås av BEGGE kjønn, at jeg tror dette er helt bevisst. Er det bare AP-politikk, eller er det justisministerens egen livserfaring som er årsaken? Jeg har lov til å spørre!
  Sigrun anbefaler å støtte oppropet "Redde små". Jeg sier tja, fordi en her finner aktørene som går hånd i hånd med justisministeren. Nettstedet Reddesmaa har publisert video som KUN viser mannlige overgripere, og jeg spør igjen: Er det helt bevisst?
  Blant initiativtakerne er Øyvind Aschjem, forgrunnsfigur i Alternativ til Vold (ATV),som - i likhet med justisministeren - konsentrerer seg om de slemme menn. Hvordan kan han, med all den fagkompetanse han måtte ha på grunn av lang erfaring, unnlate å snakke om voldelige kvinner og mødre?
  Jeg bygger opp Mannskampen.no, og snakker med mange menn om vold i nære relasjoner. Fordi jeg er lokalisert i Telemark-området, treffer jeg menn som også hører til her i forbindelse med yrket mitt. Blant disse er det enkelte som har erfaring md ATV i Langesund, der Aschjem jobber. På spørsmål fra meg hvordan disse mennene har opplevd møtet med ATV, får jeg sammenfallende tilbakemeldinger: Når det er snakk om voldelige kvinner, vil ikke ATV lytte. Hos dem gjelder det kun de slemme menn. Det gjelder overgrep mot barn, og mot samboere/ektemenn.
  Uten å se på hele familievoldsproblematikken åpent, og si rett ut hvem som er overgripere og i hvilken grad, enten det er kvinner eller menn, kommer vi ingen vei i forsøkene på å hjelpe barn som lider.
  Øyvind Aschjem støtter også forståelsesfullt opp om teaterstykket "Sinna mann", som også har fokus på de slemme mennene. Alt dreier seg om slemme menn!
  Aschjem skriver på teaterstykkets nettsted: “Sinna Mann er et teaterstykke som gir stemme til avmakten, volden, håpet og redningen. Forestillingen vil leve videre etter teppefall og for mange av tilskuerene ikke falle til ro før viktige forandringer i ens egen familie er forsøkt gjennomført.”
  Øyvind Aschjem
  Alternativ til Vold
  Forestillingen vkses for unge rundt om i landet, men hvorfor forteller den ingen ting til de mange barna som utsettes for vold av sin egen mor, eller en annen kvinne?
  ATV kan kanskje si at de har spesialisert seg på slemme menn, men hvem skal da hjelpe de som er utsatt for overgrep fra slemme kvinner? Sinna kvinner?
  http://mannskampen.blogspot.com/2009/05/storbergets-halve-sannhet.html

  SvarSlett
 2. Mannskampen: Jeg skjønner innvendingene dine. Familievoldsdiskursen er statisk.

  SvarSlett
 3. Anonym14.8.09

  Innmari viktig tema, Sigrun!
  Mannskampen: Selvsagt begår også kvinner/mødre overgrep mot barna sine. Men de begår også overgrep mot andres utsatte barn, fordi disse og andre mødre UNNLATER å varsle/blande seg inn der det foregår fysiske- og psykiske overgrep mot nabobarn.

  Har selv varslet om psykiske overgrep i nabolaget.Blant annet på blogg, fordi styret ikke ville ta mine varsler/klager på alvor. Det fikk veldig dramatiske konsekvenser for meg. Foreløbig har den psykiske voldsutøveren sluppet billig!

  Nabomødre som også har opplevd/hørt/sett disse psykiske overgrepene i form av kjefting og raseriutbrudd, de er de første til å vike unna ubehaget som følger varsling, ansvarstagen. Disse nabomødrene sier bl.a.:
  - jeg vil helst ikke innblandes i slikt.
  - jeg ønsker bare fred og harmoni.
  - husker ikke.
  - hvis du bruker meg som vitne sier jeg at jeg ikke har sett/hørt noe.
  - men herregud, dere er jo naboer!
  - jeg vil ikke blandes inn, moren hilser ikke lenger på meg, jeg ønsker ikke å ha uvenner.

  Mange av disse nabomødrene som både ser og hører, men som ikke vil "innblandes" er godt utdannede kvinner som jobber innen sykepleie, barnevern, og besitter andre viktige offentlige posisjoner.

  Sigrun, hva med å sette mer fokus på disse nabomødrene som viker unna ubehaget det er å ta ansvar, utvise ryggrad for å redde nabobarn fra fortsatte ubehagelige fysiske- eller psykiske overgrep/mishandling?

  Forberede disse mødrene på de smertefulle, ofte negative reaksjonene de kan møte ved varsling, inngripen, gi råd om hvordan de kan beskytte seg selv, egne barn og familielivet hvis/når de varsler om naboens overgrep, sett fokus slik at enda flere mødre våger å blande seg inn, våger å ta ansvar og utvise ryggrad for å redde andres barn, der enten nabomor eller -far begår overgrep. Jfr. Christoffer Kihle som døde bare 8 år gammel etter gjentatt mishandling fra sin stefar, som nå er dømt til fengselstraff.

  Disse mødrene kan alle være ansatte i offenlige stillinger, og deres frykt for negative konsekvenser ved varsling om overgrep mot nabobarn i privatsfæren gjenspeiler seg selvsagt i den måten de forholder seg til overgrep i sine respektive offentlige stillinger.

  Nabokjerringer og nabogubber: BRY DERE!

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post