3.6.09

Ulike syn på tvang hos pårørende

I går skrev jeg at helsepersonell mangler kunnskaper om menneskerettigheter. I dag kan Klassekampen fortelle at menneskerettighetsutvalget i LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri har lagt ned vervene sine.

- Rammevilkårene for utvalgets arbeid i LPP gjør det vanskelig å jobbe videre med menneskerettigheter, sier Bjørg Njaa, leder av menneskerettighetsutvalget.

En del av mandatet for utvalget har vært å synliggjøre konsekvenser av bruk av tvang.

- Dette har vi gjort etter beste evne - i den offentlige debatten, i høringer på Stortinget, vi har sendt saker til FNs spesialrapportør for tortur, forteller Njaa.

Hun viser også til FN-konvensjonen mot diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ratifiseringsprosessen er i gang. Ved å ha undertegnet den er Norge forpliktet til ikke å handle i strid med formålet for konvensjonen.

- Dette er nytt, og må få konsekvenser for både lovverk og behandlingsmåter. Dagens lov er basert på et diskrimineringsprinsipp. Vi ønsker en ikke-diskriminerende modell, påpeker Njaa.

Hun sier at det blir hevdet at mennesker vil gå til grunne dersom man ikke kan bruke tvang for å få gjennomført behandling. Men mennesker går også til grunne i dag - på grunn av tvang og krenkelser, ikke minst tvangsmedisinering. Njaa ønsker at LPP aktivt skal kreve alternativer i stedet for å kjempe for å bevare retten til å bruke tvang.

Både LPPs styreleder Carl Fredrik Aas og Bjørg Njaa har representert LPP i Helsedirektoratets arbeidsgruppe om tvang i psykisk helsevern. Gruppas rapport skal overleveres Helsedepartementet i morgen. Det vil framgå av rapporten at pårørende-representantene har ulike syn på sentrale spørsmål når det gjelder bruk av tvang.

Se også:
Nettmøte om bruk av tvang

1 kommentar:

  1. Tenke seg til at en pårørendeorganisasjon ikke støtter bedre opp om et så viktig utvalg som LPPs menneskerettighetsutvalg var. Utrolig at det går an...... Tusen takk for innsatsen til dem som la ned arbeid i det utvalget! Håper arbeidet blir videreført under andre betingelser et annet sted! Håper andre organisasjoner kommer på banen i denne saken. Vi må ha et menneskerettighetsutvalg for psykiatrien. Håper at noen gir menneskerettighetsutvalget gode betingelser et annet sted!

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post