10.6.09

Pinlig kirkesak

Redaktørbloggen skriver om imanen som skal ha slått barn på en koranskole. Unnvikelsesreaksjonen fra talsmenn for menigheten "var for øvrig den samme som kom fra enkelte kristne miljøer etter anmeldelser fra unge kvinner mot predikanter for seksuelle overgrep for 10-15 år siden", skriver Geir Arne Bore.

Kirken kan nok fremdeles ha problemer i slike saker.

- Kirken må være åpen og ærlig på saker som handler om seksuelle overgrep, og ikke fortie, uttalte kirkeminister Trond Giske sommeren 2007.

Kirkedepartementet hadde i samarbeid med biskopene og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon( KA) utarbeidet "Veiledningshefte for kirkelig arbeidsgivere ved mistanke om eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep".

Men noen måneder senere ansatte Giskes departement en tidligere domprost som seniorrådgiver i departementets kirkeavdeling. Domprosten var blitt politianmeldt tidligere på året for å ha skaffet seg seksuell omgang med en mye yngre kvinne som hadde søkt sjelesorg hos ham. Han var innstilt som nr. 1 til å ta over som Hamar-bisp etter Rosemarie Køhn, men trakk seg brått "av personlige grunner". Saken ble henlagt som intet straffbart forhold bevist. Fornærmede påklaget henleggelsen, men statsadvokaten opprettholdt Oslo politikammers beslutning.

Det vakte sterke reaksjoner at eks-domprosten ble en av toppbyråkratene i Kirkedepartementet. I et innlegg i avisa Vårt Land gikk to rektorer og to professorer ved to teologiske utdanningsinstitusjoner ut mot departementet og kirkelige organer.

- Vi er alvorlig urolige for om de vesentlige sider av denne saken har fått den nødvendige belysning. Det handler om kirkens troverdighet, men ikke mindre om at den fornærmede ikke skal bli ytterligere krenket, denne gang av kirkelige organers unnfallenhet og/eller taushet, skrev de.

Tre uker tidligere hadde den fornærmede kvinnens bistandsadvokat et innlegg i Vårt Land, som ble møtt med total taushet.

I 2005 fikk jeg et brev fra daværende fungerende biskop i Borg - som er identisk med denne tidligere domprosten - etter at jeg hadde sendt et brev til biskopene om overgrep mot barn. I brevet til meg kunne han opplyse om at "hver biskop har oppnevnt en kontaktperson for personer som har opplevd seksuelle overgrep/grenseoverskridende seksuell adferd fra kirkelig tilsatt eller tillitsvalgt".

Ja, det var betryggende å vite.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post