5.6.09

Helseministeren håpet på konsensus

- I november 2008 varsla helseminister Bjarne Håkon Hanssen at det kunne bli ein konsensuskonferanse som avslutting på utgreiing om bruk av tvang i norsk psykisk helsevern. Men arbeidsgruppa som starta arbeidet i august 2008, konkluderte ikkje med konsensus, skriver Klassekampen i dag

Leder for arbeidsgruppa, jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, peker på det vesentlege skillet det er mellom vilkår for å bruke tvang i behandling av fysiske sykdommer (pasientrettighetsloven) og når det gjelder psykiske lidelser (lov om psykisk helsevern):

- Etter pasientrettslova kan tvang brukast ut frå medisinskfaglege vurderingar dersom det er klart at pasienten ikkje har samtykkekompetanse, altså ikkje er i stand til å vurdera sjølv, og ein kan gå ut frå at pasienten ville ha samtykka dersom ho/han kunne ha vurdert. Men innafor psykisk helsevern kan tvang brukast sjølv om pasienten har innsikt, som til dømes ein pasient som er symptomfri på grunn av medisinering. Det er heller ikkje avgjerande kva ein trur pasienten ville ha meint.

Klassekampen har ikke lykkes i å få tak i helseminister Bjarne Håkon Hanssen, for å få en kommentar.

1 kommentar:

  1. Takk for tipset om reportasjen i Klassekampen. Og tusen takk til mindretallet på tre personer i Helsedirektoratets arbeidsgruppe som ønsker å fjerne hele psykisk helsevernloven og forby tvangsmedisinering. En vakker dag vil folk flest også forstå dette. Takk for at noen går foran og viser vei. Det er så viktig. Tusen, tusen takk!

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post