18.6.09

Hei, Knut Storberget

Knut Storberget, du har vært mer opptatt av å bekjempe vold i familien enn noen tidligere justisminister. Takk til deg for det.

Likevel kjenner jeg at jeg er irritert på deg. Årsaken er at du pleier å omtale familievold som menns vold mot kvinner og barn. Punktum.

Men kvinners vold mot barn er også et problem, justisminister. Du må da vite det!

I en NOVA-rapport fra 2007 oppgir noen flere ungdommer at mor har utsatt dem for "mild" vold enn det far har. For de grove formene for fysisk vold er det ingen forskjell på mor og far.

Kan ikke du gå foran med et godt eksempel også her, da? Noen må jo begynne å snakke om denne volden en gang.

Foto: John Petter Reinertsen/Samfoto

15 kommentarer:

 1. Anonym18.6.09

  Så sant som det er sagt. Vold i nære relasjoner er et viktig problem å sette søkelys på. Men slik Storberget og Co har fått lov til å stigmatisere temaet de siste åra, er man i ferd med å oppnå det motsatte av det man ønsker.

  Og hvor er den såkalt kritiske pressen? Flere ganger har jeg sett at det opplyses at 52000 kvinner hvert år har behov for krisesenter. Til sammenlikning er det 26 000 tilfeller av kreft i Norge hvert år. En norsk kvinne har altså 4 ganger så høy risiko for å bli voldsoffer enn å få kreft. 1/3 av befolkningen får kreft.

  Sett deg ned å regne på opplyste tall: Alle kvinner blir utsatt for vold. Og da slår vel alle menn? Og det er bare når man ser på de hvite talla. I tillegg er det mørketall.

  Det er helt absurd at man kan gjenta dette uten at en eneste journalist til nå har stilt et kritisk spørsmål.

  SvarSlett
 2. Anonym: Jeg så i en artikkel hos VG at man trodde 52000 kvinner utsettes for vold årlig. Jeg har ikke sett hvordan de regner det ut. Men jeg vet i alle fall at det er mange "gjengangere", altså at det i en viss grad er de samme personene som utsettes for vold mange ganger, enten i samme eller i flere parforhold.
  Psykolog Solveig K. B. Vatnar har forsket på dette. Hun fant ut at kvinner som hadde vært utsatt for incest som barn, hadde 25 ganger høyere risiko for å havne i gjentatte parforhold med vold, sammenliknet med kvinner uten en slik bakgrunn.

  SvarSlett
 3. cecilie19.6.09

  Vold er som regel farligst hvis utøveren er større og sterkere enn offeret. I forhold hvor kvinnen er den fysisk sterkeste, og den som løper fortest og kan ta igjen mannen når han prøver å flykte, er kvinnen den farligste. Det samme gjelder selvsagt når en voksen mishandler et barn - uavhengig om det er barnets mor eller far.

  Det finnes så mange grader av vold. Et spark er ikke et spark. Hvis en mor blir sparket av sin 7-åring som får et raserianfall er noe helt annet enn om hun blir sparket av sin store og sterke mann mens hun ligger i fosterstilling på gulvet uten noen mulighet til å flykte.

  Hvis man kan holde fast den som er fysisk utagerende, eller om man kan løpe vekk, er det mindre farlig og gir mindre fysiske og psykiske skader. Dette forutsetter selvsagt at man tør å flykte fra situasjonen - hvis man er utsatt for psykisk vold med trussler om grusomme ting som kan skje hvis man stikker av, tør man kanskje ikke å stikke av selv om man har muligheten.

  Jeg sender mange varme tanker til Storberget fordi han setter vold i nære relasjoner på dagsordenen.

  SvarSlett
 4. Anonym19.6.09

  Jeg er mann og ble mishaldlet gjennom 7 år av min kone. Det var ikke lett å vinne forståelse for at hun mishandlet meg, siden jeg var stor og sterk.

  Mishandlingen foregikk ofte helt åpenlyst, men ble alltid avskrevet med at hun mok hadde pms eller noe slikt, så det måtte jeg finne meg i. Jeg var jo mann. Det var mye "småvold" men også en del episoder som kunne fått fatalt utfall.

  Hun var helt uberegnelig og kunne gjøre hva som helst.

  Så snart jeg begynte å forsvare meg gjorde hun det mer "offentlig". Hun kunne kline til meg med f.eks en flaske og så kaste seg ned og spille mishandlet. Hvem tror du kom best ut av det? Ikke jeg!

  SvarSlett
 5. Anonym19.6.09

  knut storberget
  snort knurgerget
  snurt knorbeget

  klort surberget

  klorhydrert snurpeberget

  justisklorbleket jeg-toer-mine-hender-berget!

  SvarSlett
 6. Cecilie i kommentarene her, peker på at menn er så sterke og kvinner så svake, så kvinners vold er ikke farlig.
  Eeeee.....? Hva med barna da, Cecilie? Når mer enn halvparten av barna rapporterer at det er mamma som er oftest voldelig mot dem? Og det ikke er noen pappa der?
  Du stiller i samme klubb som krisesentersekretraiatets leder, Tove Smaadahl. Hun synes heller ikke det er problematisk at kvinner slår. De slår jo ikke så hardt....
  La oss si at Ola og Kari bor sammen. Ola slår Kari, men han slår ikke så hardt.
  Greit med slik vold, Cecilie?

  SvarSlett
 7. Anonym22.6.09

  Til
  Mannskampen: Jeg leser slett ikke det du leser i Cecilies innlegg.. Jeg leser rett og slett at uavhengig av hvem som er sterkest, er vold FARLIGST når den som er sterkest utøver vold. Altså om jeg slår barnet mitt kan det ikke forsvare seg, om jeg slår mannen min som er mye større, har han en reell mulighet til å forsvare seg/komm seg unna..
  Ikke det at vold er noe mindre alvorlig av den grunn..

  SvarSlett
 8. Og til Anonym: Sigrun skriver om vold mot barn. ikke om evt (fysisk) svake kvinner som går løs på evt (fysisk) svake menn.
  Vold mot barn, både fysisk og psykisk, er totalt uakseptabelt! Derfor er det så viktig å sette fokus på at også mødre er voldelige mot barna, men at dette ikke omtales offisielt. Og undersøkelser viser altså at det skjer oftere at barn mishandles av mor, enn av far!

  SvarSlett
 9. Cecilie24.6.09

  Til mannskampen: Jeg tror du misforsto meg. Jeg mener selvsagt også at vold mot barn, både fysisk og psykisk, er helt uakseptabelt.

  Men jeg mener likevel at volden er farligst når den brukes mot en svakere person. Er du uenig i det? Det er vel farligere at moren bruker fysisk vold mot en sønn på 5 år enn mot en sønn på 17 år som er større og sterkere enn henne? Forutsatt at man bruker fysisk styrke og ikke våpen.

  Jeg har selv blitt mishandlet av en som var mye sterkere enn meg. Jeg har kjent på kroppen hvor hjelpesløs man er når man er den svakeste.

  SvarSlett
 10. Tamen2.7.09

  Cecilie: Farligere for hvem? Det er kanskje farligere for moren å gå fysisk løs på sin 17-årige sønn enn sin 5-åring siden 5-åringen ikke vil være i stand til å forsvare seg eller ta igjen. Men dersom 17-åringen ikke forsvarer seg/tar igjen (man skal ikke slå kvinner/er psykisk kuet av moren sin selv om han er fysisk sterkere) så kan et knyttneveslag mot tinningen være like fatalt for ham. Selv om noen er fysisk sterkere så er de neppe laget av granitt.

  Dessuten er det vel mer sannsynlig at en voldelig person som er fysisk svakere enn sitt offer i langt større grad vil benytte seg av våpen enn voldelig personer som er sterke enn sitt offer. Voldelig person er sort sett ikke mer uintelligente enn resten og dersom en person er voldelig mot en fysisk sterkere person så har han/hun gjerne annen makt over denne personen, eller så kompenserer man med våpen.

  Det finnes en YouTube video der en TV-kanal har leid to skuespillere (1 mannlig og 1 kvinnelig) til å sitte i en park og der den ene parten er verbalt og fysisk voldelig mot den andre. Når mannen er voldelig mot kvinnen tar det ikke lang tid før noen tilkaller politiet. Når kvinnen er voldelig mot mannen så ser vi bl.a. en kvinne som heier på den voldelige kvinnen. Veldig mange gå forbi uten å foreta seg noe og når de blir intervjuet sier de at de regnet med at mannen måtte ha gjort noe for å fortjene dette.

  Undersøkelser viser at i forhold der kun den ene parten er voldelig så er det kvinnen som er voldelig i ca. 70% av tilfellene. Dette stemmer bra overens med at 75% av mennene som ble spurt i den beryktede Amnesty/Reform undersøkelsen fra 2007 sa at det ikke var noe som kunne rettferdigjøre vold mot kvinner. 22% sa at det kunne rettferdigjøres dersom kvinnen var voldelig.

  Dersom man er blir utsatt for fysisk vold av noen som er svakere enn en, men man ikke tar igjen (man skal ikke slå personer som er svakere enn en selv, menn skal ikke slå kvinner, personen har mishandlet en siden man var fysisk svakere og man er nedbrutt psykisk (mora til 17-åringen begynte mishandlingen da han var 5) etc) så føler man seg like hjelpesløs selv om man skulle være fysisk sterkere.

  SvarSlett
 11. Tamen: Du skriver: "Undersøkelser viser at i forhold der kun den ene parten er voldelig så er det kvinnen som er voldelig i ca. 70% av tilfellene": Referanser?

  SvarSlett
 12. Tamen4.7.09

  70% er tatt fra en amerikansk undersøkelse utført for CDC (Center for Disease Control - et statlig organ) - informasjon om den ligger her: http://www.ajph.org/cgi/content/abstract/97/5/941
  eller man kan også se en artikkel om den her: http://pn.psychiatryonline.org/chi/content/full/42/15/31-a

  I Norge er det ikke gjort så mye undersøkelser på dette, men en forstudie fra NTNU som har blitt referert endel i mediene blir det påvist at når volden er ensidig så er det dobbelt så mange kvinnen som slår, f.eks. referert her: http://sinnetshelse.no/artikler/kvinner_mish.htm

  NOVA har en undersøkelse som viste at flere kvinner enn menn oppga at de hadde brukt vold mot partneren sin, dette ble støttet opp av at 6% av mennene sa de var blitt utsatt for vold av partneren sin det siste halvåret mot 4% av kvinnnene. Artikkel om denne undersøkelsen: http://www.dagbladet.no/dinside/2003/08/14/375933.htm - undersøkelsen i sin helhet kan finnes her: http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=850018

  Som et apropos vil jeg trekke fram uttalelsen til Sosiolog og førsteamanuensis Agnes Bolsø (NTNU), hun advarer mot å likestille voldelige kvinner og menn og begrunner det med dette: I og med at kvinnen som oftest er mannen fysisk underlegen, oppfattes ikke kvinnens vold som undertrykking. Den er mer en ytring, mener Bolsø.

  En NIBR undersøkelse gjort av bl.a. Sten-Erik Clausen (http://www.nibr.no/uploads/publications/8c7695745995ffcac1e73e454d17e63a.pdf) fant at like mange menn som kvinner har opplevt fysisk makt fra partneren det siste året, når det gjelder vold med stort skadepotensiale (som f.eks. kvelertak, bruk av kniv eller annen for for våpen, banke hodet mot vegg/gulv/annen gjenstand) så var 5 som hadde opplevd dette mann (underkant av 10% av kvinnene og i overkant av 2% av mennene). Dette stemmer ikke så bra med hvordan Storberget fremstiller vold i nære forhold og heller ikke hvordan ressursene fordeles (f.eks. krisesentre åpne for menn).

  SvarSlett
 13. Tamen4.7.09

  Korrigering: "...så var 5 som hadde opplved dette mann..." skal være "...så var 1 av 5 som hadde opplevd dette mann..."

  Mulig det er nettleseren min, men copy/paste og piltastene fungerer ikke i kommentarfeltet - jeg håper jeg ikke har knotet med URLene siden jeg måtte skrive dem inn for hånd.

  SvarSlett
 14. Sigrun4.7.09

  Tamen: Takk for linker. Har ikke lest det enda, men skal gjøre det. Veldig rart at ikke copy/paste fungerer, for det gjør det hos meg.

  SvarSlett
 15. Tamen4.7.09

  Jeg brukte Firefox 3.5 når det ikke fungerte med copy/paste. Nå bruker jeg Internet Explorer 8.0 og da fungerer copy/paste. Snodig...

  Jeg ser at jeg ikke presiserte hva jeg mente om Agnes Bolsø uttalelse. La meg si det slik: Jeg er ikke for bagatellisering av vold - og det å kalle vold for en ytring (er den kanskje til og med beskyttet av ytringsfriheten kan man jo da undre?) er etter min mening nettopp en slik bagatellisering.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post