2.6.09

- Bruker norsk lovgivning i det daglige

Da Oslo tingrett i 2007 konkluderte med brudd på flere artikler i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) i forbindelse med en tvangsinnleggelse i psykiatrien, hadde verken fylkeslegen, Statens helsetilsyn eller Sivilombudsmannen funnet noe å utsette på behandlingen.

Helsetilsynet og Helsedirektoratet innrømmer at de vet for lite om menneskerettsloven, skriver dagens Klassekampen.

"Fylkesmannen inkluderer ikke menneskerettighetene i vurderingsgrunnlaget", var svaret en pårørende til en psykiatrisk pasient i Sør-Trøndelag fikk, etter å ha klaget inn et brudd på artikkel 8 i EMK i forbindelse med et tvangsbehandlingsvedtak.

Da den pårørende så henvendte seg til Helse- og omsorgsdepartementet, fikk han etter noen måneder til svar at menneskerettsloven gjelder i psykiatrien så vel som andre steder. Men fremdeles har ingen instans påtatt seg ansvaret for å vurdere om pasienten er behandlet i strid med menneskerettsloven, og både Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier at det ikke er deres bord.
Juristen Gro Hillestad Thune er blitt kontaktet i forbindelse med saken, og mener at håndteringen av klagen er eksempel på mangelen på respekt for kunnskap om menneskerettighetene i helsesektoren.

- Mitt generelle inntrykk etter å ha hatt kontakt med psykiatrifeltet i mange år, er at leger, psykologer og sykepleiere vet lite eller ingenting om de grenser menneskerettighetsloven setter for pasientbehandlingen. Kritikken bør først og fremst rettes mot Stortinget og diverse helseministre som ikke har sørget for opplæring til helsepersonell slik Stortinget selv bestemte for 10 år siden, sier hun.

Departementet sendte ut et skriv til Statens helsetilsyn, alle fylkesmenn og kontrollkommisjoner den 5. mai om at EMK gjelder i helselovgivningen. Men 16. mai uttalte fylkeslegen i Sør-Trøndelag til Adresseavisen at tilsynet bare ville vurdere sakene opp mot EMK "dersom noen påberoper seg at EMK er brutt. Ellers stoler vi på at norsk lov er tilpasset konvensjonen". Fylkeslege Jan Vaage gjentar overfor Klassekampen i dag at hans jurister nok bruker norsk lovgivning i det daglige, og antar at denne er i tråd med menneskerettighetene.

- Norske myndigheter insisterer på at når de har tatt hensyn til menneskerettighetene ved utformingen av lover, så har de også sikret seg mot brudd. Men all erfaring viser at så enkelt er det ikke. Selv med gode lover kan det skje brudd på menneskerettighetene. Det avgjørende er handlingene, og jeg vil føye til holdningene, ikke ordlyden i lovreglene. Jeg mener det er uholdbart å fortsette å klamre seg til at psykisk helsevernloven gir godt nok vern. Altfor mange pasienter har smertelig erfart krenkelser og overgrep på kroppen, sier Gro Hillestad Thune.

8 kommentarer:

 1. Ved ikke, om i har forhåndserklæringer i Norge, og i givet fald, hvor meget de er værd. Her i DK er de ikke bindende ifølge loven, men dog retningsvisende - mens erfaringen også er den, at jo færre "behandlings"tiltag man nævner som ikke ønsket, jo større sandsynlighed for at retningsvisningen af ens forhåndserklæring følges. Selvfølgeligt...

  I mønstertekster til forhåndserklæringer hedder det, at man har tænkt sig, at klage til patientklagenævnet respektive -forsikringen, hvis ens ønsker ikke respekteres. En svag "trussel", tager man højde for, at patientklagenævnet her i landet i 9 ud af 10 tilfælde afviser klager.

  I min egen forhåndserklæring har jeg tilføjet, at jeg påtænker at gå hele vejen til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, om nødvendigt. Måske lidt mere "slagkraftigt", end "truslen" om et patientklagenævn, der alligevel i 90% af tilfældene giver overgriberne ret.

  Iøvrigt en rigtig god idé med sådan en forhåndserklæring. Hvis altså noget sådant findes i Norge.

  SvarSlett
 2. Marian: Nei, vi har ikke noe sånt i Norge. Det var litt snakk om det på slutten av 1990-tallet, i forbindelse med at vi fikk ny psykiatrilov. Men det ble bare litt prat.

  SvarSlett
 3. Måske bare en formsag, et spørgsmål om, at nogen ser på eventuelle klagemuligheder osv., og laver et udkast til en sådan erklæring. Synes, det ville være værd, at se nærmere på, og tage initiativ til, for jeres "bruger"organisationer f.eks. Man står trods alt en smule stærkere, hvis man har sine ønsker på skrift. Selv om det nok vil tage sin tid, at få givet dokumentet juridisk tyngde... Tror faktisk, at Tyskland foreløbigt er det eneste land, hvor forhåndserklæringer er bindende. Men amerikanerne er i hvert fald også begyndt, at gøre brug af dem.

  SvarSlett
 4. Anonym2.6.09

  Jeg kan ikke annet enn å si meg enig med Gro Hillestad Thune. Loven innen psykisk helsevern og innen for §6.2 (tvang i følge Loven om sosiale tjenester) gir alltid muligheter til å gå stikk i strid med menneskerettighetene så lenge det kan begrunnes behandlingsmessig.
  Det er skremmende.

  Hilsen Rakel.

  SvarSlett
 5. Norsk psykisk helsevernlov § 4-2 sier at man skal ta hensyn til personens syn på tvang - men i praksis teller det null. Marian, har Tyskland godkjent bindende forhåndserklæringer nå? Ifjor hadde de ikke det, har du link til det? Rakel, Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 5 tillater frihetsberøvelse av såkalt sinnslidende. EMK artikkel 5 må fjernes, det håper jeg at noen vil arbeide for snart. Riktignok sier EMK artikkel 3 at ingen må utsettes for nedverdigende eller umenneskelig behandling og heller ikke for tortur - men hvem avgjør om behandlingen er slik? Det er vel psykiatrien selv det, for hvilke jurister tør å overprøve det? Og når vi som pasienter sier hvordan behandlingen faktisk er, så teller det iallefall null, absolutt null. Og hvorfor er det ikke flere helsepersonell som skriver på bloggen til Sigrun, tror de virkelig at de gir god behandling, ser de ikke de negative sidene ved den tvangen de utfører? Jeg har sett et par helsepersonell skrive på psykisk-bloggen, men det er ikke mange. Og hvorfor er det bare en eneste jurist i dette landet som engasjerer seg for menneskerettigheter i psykiatrien? Tusen, tusen takk til Gro Hillestad Thune for hennes engasjement for saken!! Og tusen takk til Sigrun som skriver om dette!

  SvarSlett
 6. Takk tilbake, Jan Olaf. Jeg er sikker på at det har betydd mye for mange som har vært utsatt for tvang, å lese at du har skrevet om dine erfaringer. Første gang jeg så du skrev i Aftenposten, så tenkte jeg at dette måtte være fint å lese for mange som skammer seg over det de har opplevd.

  SvarSlett
 7. Jan Olaf: Du har ret. Forhåndserklæringen er heller ikke i Tyskland juridisk bindende i den forstand. Forskellen til danske, amerikanske, og hvor de ellers måtte findes, forhåndserklæringer er, at man i Tyskland kan få dem godkendt af en advokat, hvilket selvfølgeligt igen er med til at give dem lidt mere tyngde, end hvis det er et par af ens venner/bekendte, der skriver under.

  SvarSlett
 8. Eg er psykolog og trur eg driv god behandling, ellers ville eg ha funne meg noko anna å gjere. Eg diskuterer også gjerne både helsepolitikk, retningslinjene for arbeidet mitt fagleg og juridisk, og mine eigne haldningar.

  Psykologar har først og framst ei fagleg utdanning, der forståing av mennesket på alle moglege akademiske måtar tar mykje plass i utdanninga, herunder også kliniske tilnærmingar, det vil seie den delen som handlar om helse og endringsarbeid.

  Når me kjem ut i praksis i psykisk helsevern er me underlagt lova om spesialisthelseteneste, ei lov som er laga av politikarane og ikkje av psykologane.

  Nokre psykologar er veldig polkitisk engasjerte, nokre er også flinke til å sette seg inn i internasjonale lover og konvensjonar.
  Men mange av oss har lært det me har lært, og har fokuset på pasientane frå time til time, og er nok meir interesserte i fagleg oppdatering enn politikk og juss.

  Det vanskelege for meg med å delta i slike diskusjonar er at enkelte døme på frykteleg oppførsel frå helsepersonell er noko eg blir konfrontert med, endå det verkeleg ikkje har noko med verken meg eller faget eller lovverket me må følge å gjere. Dårlege folk fins overalt, også blant psykologar.

  Og eg er ikkje noko overmenneske, det er mykje eg ikkje kan, og ikkje orkar. Men eg gjer så godt eg kan, og vil gjerne vere med å diskutere i blant.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post