21.5.09

Diskursanalyse

Objektiviteten skjuler de mange alternative mulighetene for oss og er et resultat av makt. Makt er derfor en forutsetning for å forstå verden fordi den begrenser meningsmangfoldet og utelukker alternative måter å se verden på.

Det er sånt som en psykiatrikritiker vet.

Via Undre fikk jeg kjennskap til et kurs i diskursanalyse: http://diskursanalyse.wordpress.com/

Som et sosiologisk eller sosialkritisk begrep (Foucault) henviser diskurs til en institusjonelt fundert måte å tenke på. Diskursbegrepet framhever at det er en sammenheng mellom kreftene i samfunnet slik de materialiserer seg i institusjoner, i språket, og i individets erkjennelse. Diskurs i en slik betydning er tett forbundet med forskjellige teorier om makt, hvor det å kunne definere diskursen ofte sidestilles med det å definere virkeligheten selv. Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post