7.4.09

Undersøkelse om incest

Universitetet i Bergen skal gjennomføre en undersøkelse om seksuelle overgrep. De fleste forskerne bak prosjektet er psykologer av bakgrunn. Utsendelsen av spørreskjema skjer via Støttesenter mot Incest i Oslo, Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland og Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør-Trøndelag.
Dersom svarprosenten kommer opp i minst 50% vil alle de involverte Sentrene mot incest og seksuelle overgrep motta kr 10 000 i driftsstøtte fra forskningsmiljøet bak prosjektet.
Jeg synes det er uheldig at sentrene skal premieres for at deres brukere svarer. Mange kan føle at de delta, slik at senteret skal få en høy nok deltakelse. Det kommer helt sikkert til å bli et press. Mange brukere har vært ved senteret i årevis, og noen har kanskje ikke så mye annet sosialt nettverk enn dem de kjenner fra støttesenteret.

Og så skal de ta genprøver:
Mot slutten av spørreundersøkelsen er det spørsmål om du er villig til å avgi en genprøve. Grunnen til at vi ønsker å ha denne med er at noen tidligere undersøkelser har vist at reaksjoner på belastende hendelser til en viss grad kan henge sammen med noen spesielle gener som er med på å regulere mengden av visse signalstoffer i hjernen. Genene vi er særlig interessert i her er gener som virker inn på signalstoffer som er med på å regulere humøret (serotonin).
Lavt serotonininnhold kan være en konsekvens av belastninger, noe man har funnet ved dyreforsøk.

I artikkelen Har arv noen betydning for utvikling av relasjoner? skriver psykiatriprofessor Ole A. Andreassen:

Dessverre har den nye kunnskap om molekylærgenetiske mekanismer ved psykiske forhold inntil videre liten praktisk klinisk nytte. Vi kan som kjent ikke gjøre noe med vårt medfødte arvestoff. Men kunnskap om nevrobiologiske mekanismer gir en bedre sykdomsforståelse hos fagpersoner, pasienter og pårørende. Dette kan være med å bygge ned fordommer og hemme skyldfølelse i familie og miljø. Samtidig kan det demme opp for mye av den frie spekulasjon om teorier og dogmer som har preget deler av psykiatrien. Den nye kunnskapen vil nok få størst betydning for utvikling av nye behandlingsmetoder basert på nevrobiologiske mekanismer, slik som nye medikamenter. (Min utheving)
Det er vel ikke akkurat beskyttelse av familie og miljø som trengs når det gjelder overgrep. Tenk på hvordan mange overgrepsutsatte barn behandles av psykiatrien!

Jeg trodde også at støttesentrene mot incest var imot sykeliggjøring og biologiske forklaringsmodeller på hvorfor ofre for overgrep sliter psykisk.

Se også:
- Som for tyve år siden
Forskningsobjekt

5 kommentarer:

 1. Mille7.4.09

  Jeg svarte på denne undersøkelsen, men sa nei til å ta genprøve. Om de er på jakt etter "sårbare gener" stiller jeg iallfall ikke mine til disposisjon.

  SvarSlett
 2. "Lavt serotonininnhold kan være en konsekvens av belastninger,..."

  Yep. Og ligesådan genforandringer. Men, som Bruce Lipton selv siger, det kommer nok til at tage hundrede år, før det vil blive anerkendt, og så vil man sandsynligvis stadigt holde fast ved, at det er noget heeelt andet, når det kommer til de der ikke-mennesker, de "psykisk syge".

  SvarSlett
 3. Mille: Jeg har sendt noen mailer til prosjektansvarlige og støttesentrene.

  SvarSlett
 4. Mille7.4.09

  Bra Sigrun!

  SvarSlett
 5. Anonym10.4.09

  Jeg ser en generell tendens i slik forskning, spesielt godt uttalt i studiene til Folkehelsa, at letingen etter sårbarhets-gener overskygger fokuset på det skadelige miljøet. Tid, krefter og økonomiske ressurser som kunne vært brukt på å finne og stoppe krenkelser mot barn blir brukt på å finne "feil" i genene deres. Dette skjer samtidig med at barnas reaksjon på overgrep blir stemplet som genetisk vanskelig adferd. Videre blir det gjerne anbefalt behandling i samarbeid med foreldrene, uten at overgrepene blir forsøkt avdekket og stoppet. Ask no evil, see no evil, hear no evil...

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post