20.4.09

"Psykisk syke" i kommunale boliger

For et par uker siden skrev jeg at Barneombudet mener Barnekonvensjonen brytes blant annet fordi det bor "psykisk syke" i samme kommunale gårder som barnefamilier. Derfor spurte jeg: Hvem er de "psykisk syke"?

Gruppen framstilles som farlig og bråkete. Det nevnes ikke med ett ord at mange med en psykisk lidelse som bor i kommunale gårder, lider under utrygge forhold der. Hvorfor gjør det aldri det?

Jeg vet om en eldre kvinne med en vond historie fra psykiatrien som var livredd i hjemmet sitt. Hun var ute og gikk hele dagen fordi hun ikke følte seg trygg i det som skulle være et hjem. Jeg lurer på hva hun og de som er i samme situasjon som hun var, tenker når de leser at personer med psykiske lidelser gjør livet utrygt for folk i sin nærhet.

Så langt har ingen fagfolk tatt til motmæle mot disse framstillingene.

Vet de kanskje ikke hvordan mange i pasientgruppen bor?

Også publisert på Psykisk-bloggen

2 kommentarer:

 1. Enig med deg.
  Og jeg slutter aldri å la meg forundre over at både politikere, media og andre synes å tro at "psykisk syke" er en homogen gruppe.

  SvarSlett
 2. Trude28.5.09

  I Aftenposten spurte de hvordan de skulle løse problemene med de kommunale leiegårdene. Jeg sendte en kommentar:

  Kommunen må selvsagt kvitte seg med alle disse leiegårdene, og heller kjøpe leiligheter i allerede etablerte borettslag, kjøpe leiligheter i velfungerende borettslag med husordensregler.

  Ikke rart at det er problem i kommunale leiegårder som fylles opp med familier med ulike problem og fra ulike kulturer. Opphoping av ulike problem er en dårlig løsning. Tror alle grupper taper på det.

  Jeg synes oppslagene i avisen i for stor grad peker på problem som er skapt av enkelte svake grupper og synes det i større grad bør fokuseres på kommunens ansvar som gårdeier:

  Vaktmestertjenesten i de kommunale gårdene er ofte mangelfull om den eksisterer, gangene blir ikke vasket, selv om dette skal være inkludert i husleien. Husleiene i de kommunale boliger er dessuten uakseptabelt høye.

  Husfasadene er nedslitte med ustelte utearealer, gangene er ofte umalte og mangler vedlikeholdt og dessuten skitne. Det er også mange små leiligheter som ikke engang har bod eller lagringsplass.

  I bakgårdene sees det ofte opphoping av søppel, bleier og annet husholdningsavfall, det er ofte for få søppeldunker i forhold til behovet.
  Utrangerte møbler er heller ikke noe sjeldent syn i bakgårdene. Med gjevne mellomrom kunne det innleies kontainer til slikt. Jeg tror ikke slike nedslitte og forsøplete omgivelser stimulerer til ordenssans hos noen. Det kan virke som kommunen ikke oppfyller pliktene sine som gårdeier, men lar eiendommene forfalle og nedslarves, dette vil selvsagt påvirke beboerne.

  Synes det i for stor grad fokuseres på rusmisbrukere og psykisk syke som problem. Disse gruppene må også ha boliger. Noen trenger oppfølging fra kommunen og da er det kommunens forpliktelse å sørge for dette. Muligens er det noen som ikke har god nok boevne til å bo i egen bolig, men dette er også kommunens ansvar.

  Mitt forslag til løsning er at kommunen etterhvert må kvitte seg med alle disse leiegårdene, og heller kjøpe enkeltleiligheter i allerede etablerte borettslag. Dessuten må kommunen sørge for at svake grupper som trenger oppfølging, faktisk får det. Familier og enkeltpersoner som mangler boevne, må få veiledning om hvordan man skal forholde seg når man bor i leiegård sammen med andre mennesker. Kommunen må også i større grad oppfylle sine forpliktelser som gårdeier.

  Med hilsen Trude

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post