21.4.09

Psykiatere bruker tvang forskjellig

Hvilken psykiater du møter avgjør om tvang blir brukt eller ikke. Én psykiater tvangsinnlegger 68 prosent av sine pasienter. En annen finner tvang nødvendig bare for 11 prosent. De jobber på samme sted.

For første gang er det kartlagt forskjeller i tvangsbruk mellom behandlere. Kartleggingen av bruk av tvangsinnleggelser er gjort ved Psykiatrisk legevakt i Oslo.

Det er Aftenposten som skriver om dette i dag.

– Psykiaterne er sosialisert inn i forskjellige kulturer og har ulik forståelse av lovverket, sier Ewa Ness, seksjonsoverlege ved Psykiatrisk legevakt og fagsjef for Psykiatrisk divisjon, Oslo universitetssykehus Ullevål.

I de siste årene har hun arbeidet systematisk for å få ned tvangsbruken. På Ullevål er antall tvangsinnleggelser halvert de siste årene. På Legevakten er andelen pasienter som legges inn på institusjon derfra med tvang redusert med 33 prosent på to år.

– Det handler mye om bevisstgjøring hos den enkelte psykiater, sier Ness.

Psykiater Ole Steen er en av psykiaterne ved Psykiatrisk legevakt som bruker minst tvang. Han er også assisterende avdelingsoverlege ved Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål.

– Jeg tror at rundt en tredjedel av tvangsinnleggelsene i Norge i dag er ulovlige, sier Steen.

Han forteller at typiske ulovlige måter å tvangsinnlegge pasienter på, kan være berusede personer som sier de vil ta livet av seg. Rus er ikke noen alvorlig sinnslidelse, men øker likevel selvmordsrisikoen sterkt. Han legger til at selvmordsfare alene ikke er grunn til tvangsinnleggelse med mindre pasienten også har en alvorlig sinnslidelse.

– Mange leger benytter tvangsparagrafen for å unngå å få skylden om noe går galt, for eksempel at pasienten tar sitt eget liv, sier Steen.

Jeg synes det er skremmende at heller ikke kontrollkommisjonen, som ledes av en jurist, allltid følger loven, slik det kommer fram i en kommentar til en post jeg skrev om selvmord. Kontrollkommisjonen er jo pasientens klageinstans.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post