29.3.09

Påske - dåpstid i tidlig kristendomReligionssosiologen Rodney Stark sier at mens de kristne i år 40 kan ha telt 1000 medlemmer, kan de i år 300 ha vært mer enn seks millioner, det vil si vel 10 prosent av Romerrikets befolkning.

De som ble medlemmer av en kristen forsamling (ekklesia), måtte være døpt. Dåp praktiserte de kristne svært tidlig; Jesus befaler etter oppstandelsen sine disipler å døpe til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Tegn
Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans (Paulus’ brev til romerne, 6. kapittel).

Dåpen som tegn likner det å drukne og bli reddet, å miste og få livet. Siden påsken handler om å gå fra liv gjennom død til liv, ble påsken mange steder ansett som særlig velegnet for dåp. Den romerske biskopen Hyppolit har skildret dåpsriten på 200-tallet som en typisk rite de passage.

Forutsetninger
I den tidlige kristendom, som var en minoritetsreligion, måtte man prøves før man kunne bli dåpskandidat. De som hadde offentlige embeter eller var soldater der det inngikk å ta liv, kunne ikke bli døpt. Heller ikke de som var lærere der hedenske forfattere sto på pensum (dette ble senere endret). Videre de som deltok i offentlige skuespill, gladiatorkamper og hadde yrker knyttet til tradisjonell, romersk kult. Horer, halliker og vellystinger var utelukket. Likeså trollmenn, astrologer, drømmetydere, spåmenn og kvakksalvere.

De kristne skilte seg med andre ord ut i det romerske samfunnet, gjennom alt det de tok avstand fra. Ikke så rart da, at deres holdning ble sett på som farlig og samfunnsnedbrytende!

Utskillelse
De som ble godkjent og tatt opp som dåpskandidater, fikk opplæring (katekese) i ca. tre år. Livsførselen til kandidatene (katekumenene) ble nøye iakttatt: Levde de ærbart? Hedret de enkene? Besøkte de syke? Gjorde de alle slags gode gjerninger?

De siste dagene og nettene før selve dåpen tilbrakte kandidatene i bønn, faste og nattevåking. Hver dag ble det uttalt besvergelser over dem, for å jage bort onde ånder (eksorsisme).

Nullpunkt
Dåpen fant sted søndag (påskedag) morgen. Først kledde kandidatene seg nakne. Kvinnene tok av seg smykker og hadde utslått hår. Så avsverget de seg djevelen og ble salvet med eksorsismeolje. Kandidatene kvittet seg med sin gamle identitet.

De ble neddykket i dåpsbassenget tre ganger, mens de ble spurt om de trodde på den treenige Gud og hver gang svarte "Jeg tror". Under neddykkingen var kandidaten nullstilt og død, samtidig som det nye menneske ble født og bygd opp.

Etter neddykkingen, baptisma, ble kandidatene salvet over hele kroppen, før de tørket seg og kledde på seg.

Til slutt trådte de inn i forsamlingen, der biskopen strakte ut hånden over dem og leste en bønn, før han smurte salve og tegnet korsmerke på deres panne og ga dem fredskyss. Gjennom salven ble den kristne identiteten smurt på kandidatene - ordet for salve, krisma, ble forbundet med Kristus, som betyr Den salvede. Korstegningen symboliserte også tilhørigheten med Kristus, mens fredskysset var velkomsthilsen inn i forsamlingen.

Innlemmelse
Dåpen var, og er, forutsetningen for å kunne ta imot nattverden. Nå kunne de nydøpte for første gang delta i nattverdsmåltidet. Der fikk de blant annet spedbarnsmat - honningblandet melk - som symbol på at de var trådt inn i det lovede land og var født på ny.

Den siste delen av dåpsritualet ble i middelalderen skilt ut som et eget ritual i den vestlige, romerske kirke: confirmatio. Dette hadde å gjøre med at barnedåp var blitt det vanlige.

Kilde: T. Rasmussen og E. Thomassen: Kristendommen. En historisk innføring
Augustins dåp: Wikimedia Commons

Dette er en republisering av en post fra 28.08.08

1 kommentar:

 1. Interessant med kirkehistorie.

  Ser ut som det fortsatt er vanlig i den katolske kirke at voksendåp skjer rundt påsketider.

  Den katolske kirke holder jo mer fast på fastetradisjonen før påske, og siden man ser ut til å mene at også de som skal voksendøpes bør faste før dåpen, passer det bra å kombinere de to tingene.

  Her en artikkel på fransk om rundt 3000 som ble voksendøpt i Frankrike ved innledninga til påska (altså ikke påskemorgen).

  http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/actualites/3000-adultes-baptises-au-cours-de-la-veillee-pascale-2009.html

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post