8.4.09

Klassekampen om Jesus

- Vi har på mange vis «tamt» Jesus, gjort han til barna sin Jesus, den snille «humanisten» som vil alle vel. Han er sjølvsagt dette òg, men samstundes finst det profetiske raseriet i Jesus. Diverre blir raseriet ofte sett i samanheng med fortaping, som ei straff for dei som ikkje trur, i staden for å bli nytta til å skapa endring her. Men det Jesus ikkje tåler er jo urett og hykleri. I evangelia reiser Jesus folk opp frå støvet. Han snakkar ikkje om synd, for han er blant menneske som veit dei er syndarar. Synd talar han om til dei fromme og mektige, på tvers av borgarlegheita og snusfornufta.
Teologiprofessor Notto R. Thelle

- Blant kristne bibelforskere har det har skjedd en vesentlig endring i synet på Jesu forhold til det jødiske miljø, fra å se ham i sterk motsetning til å se ham innenfor det jødiske miljø. Det er derfor blitt nærmest et slagord innen historisk Jesus-forskning at «Jesus var jøde!». Et sterkere innslag av samfunnsforskning i nyere Jesus-forskning har også ført til at den politiske konteksten for Jesus virksomhet har fått større vekt.
Teologiprofessor Halvor Moxnes
Intervju med Halvor Moxnes
Chagall malte Jesus som jøde

- I skolen maler ungene påskeegg i stedet for å leve seg inn i påskens budskap. Og kanskje like greit: Mens det å lage julekrybbe er koselig, er det ikke fullt så kjekt å spikre kors. Selv de som går i kirken, vet lite om den opprinnelige bakgrunnen for påskefeiringen, selv om denne rommer selve kjernen i kristendommen. De vet at Jesus døde på korset, og visstnok sto opp igjen fra graven, men hvorfor ble dette den sentrale fortellingen? Jo, fordi kristendommen som de fleste andre religioner egentlig er en offerreligion, men en transformert sådan.
Vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes

- Klassekampen er venstresidas avis. Men gudskjelov at det er kloke folk som har staka ut den redaksjonelle kursen.
Leserinnlegg om religion

Alt fra Klassekampen 8. april

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post