15.4.09

Jeg er ingen fagperson

På 90-tallet var jeg telefonvakt på en krisetelefon i en frivillig organisasjon. I motsetning til Demi Moore spurte vi om innringeren ønsket at vi skulle kontakte helsetjenesten når noen hadde alvorlige selvmordstanker. Vi fikk noen gledestrålende tilbakemeldinger fra innringere om at livet deres var blitt reddet på denne måten.

Samtidig var vi bare amatører, de fleste av oss. Men vi fikk kursing og regelmessig veiledning. Telefonvaktens personlige mening om for eksempel psykofarmaka skulle ikke komme til uttrykk overfor innringeren.

Amatør er jeg fortsatt. Jeg er verken helsearbeider eller jurist. Jeg må understreke dette, fordi jeg i dag fikk en mail fra en i en vanskelig livssituasjon som ønsket svar på noen spørsmål. Dersom jeg hadde vært helt sikker i min sak i for eksempel et juridisk spørsmål, ville jeg nok ha svart, men samtidig bedt vedkommende få informasjonen bekreftet av en jurist.

Man kan få svar på juridiske spørsmål hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) eller Juss-Buss. Det går også an å ringe eller maile og stille generelle spørsmål til Justisdepartementet. Noen ganger kan man ha krav på fri rettshjelp. Lover og forskrifter fins på Lovdata. Gjelder det helsejuss, fins det jurister hos pasientombudet og Helsetilsynet.

I medisinske spørsmål kan jeg bare vise til helsevesenet og helsemyndighetene. Jeg har ringt lege hos Helsetilsynet for å få informasjon om sykdom. Medikamenter kan man finne informasjon om i Felleskatalogen, og det går an å ringe apoteket for å få forklart vanskelige ord og uttrykk. Det er også mulig å kontakte Institutt for farmakoterapi.

I mailen jeg fikk i dag var det også spørsmål om jeg har taushetsplikt. Jeg er ikke underlagt juridiske taushetspliktsbestemmelser som fagfolk og byråkrater er, og jeg synes vel det er verre at brukerorganisasjoner ikke har noen slik taushetsplikt enn at en blogger ikke har det (jeg har selv opplevd overtramp fra en organisasjon). Men jeg pålegger meg selv en etisk taushetsplikt, slik at jeg aldri videresender mailer eller nevner navn på privatpersoner som kontakter meg. Hvis ønskelig, kan jeg slette mailer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post