27.4.09

Ikke bedre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse


Rapporten Psykisk sykes levekår fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har undersøkt hvorvidt Opptrappingsplanen for psykisk helse har bidratt til å bedre levekårene for mennesker med psykiske problemer.

Til grunn for analysene ligger tre ulike datatilfang: Statistisk sentralbyrås Helse- og levekårsundersøkelser 1998, 2002 og 2005, survey sendt til samtlige norske kommuner v/ansvarlig for psykisk helsearbeid, og intervjuer med ansatte i psykisk helsearbeid i seks casekommuner.

Opptrappingsplanen for psykisk helse iverksatte flere tiltak som var rettet mot å bedre levekårene for denne gruppen. Selv om man må regne med at det kan ta tid før man ser store endringer i levekår som følge av satsingene i Opptrappingsplanen, hadde man forventet å finne en viss bedring av situasjonen i løpet av planperioden, heter det i rapporten.

Dataene fra Helse- og levekårsundersøkelsene tyder imidlertid ikke på at det er skjedd en slik bedring i levekårene mellom 1998 og 2005. For de fleste levekårindikatorene er det små endringer å spore. Denne gruppen har gjennomgående dårligere levekår enn den øvrige befolkningen, og også dårligere enn personer med somatiske sykdommer.

Det har vært en økning i forhold til høyere utdannelse i perioden, men en tilsvarende økning finner man også ellers i samfunnet. Tallene antyder dessuten at de som har en psykisk lidelse, har fått relativt sett lavere inntekt fra 2002 til 2005, om man sammenlikner med befolkningen ellers.

Av de levekårsforholdene rapporten tar for seg, har de største bedringene kommet i form av tiltak som har medført at personer med psykiske lidelser har fått økt sosial kontakt, slik som dagsentra og kultur- og fritidstiltak. Men en stor del av denne kontakten skjer med andre som har psykiske vansker.

En egentlig integrering ser ut til være betydelig vanskeligere å oppnå, konkluderer forskerne.

Se også:
Ellinor Major bør svare
Psykiatri og modellmakt

Foto: RuneA./Flickr

4 kommentarer:

 1. Mille27.4.09

  Jeg fatter ikke hvorfor det skal finnes egne aktiviteter for "de psykisk syke". Som om alle liker å hekle grytekluter, gå flokktur og sitte på et dagsenter og spise kake, liksom.

  SvarSlett
 2. Mille: Jeg tenker som deg. "Vaffelpsykiatri" kalles det (uttrykket fant jeg i en publikasjon fra Helsedirektoratet).

  SvarSlett
 3. Mille27.4.09

  Jeg lurer på hvor problemet til å få til integreringen egentlig ligger. For personlig har jeg opplevd av det var psykiatrien selv som ville ha deg ut av samfunnet og inn i fellesskap for psykisk syke.

  Noen eksempler:
  Etter bare en liten innleggelse fikk jeg tilbud om støttekontakt, uten å spørre om jeg egentlig trengte det. De gikk utifra at jeg sikkert var ensom siden jeg var deprimert. Jeg hadde absolutt ikke behov for støttekontatkt, og de kunne jo spurt meg først?

  Hjemme ventet vennene mine bare på at jeg skulle komme tilbake til dem. Maset fortsatte i årevis, og til slutt ga jeg etter (mest for å slippe mer mas). Jeg fikk tildelt en dame som kunne vært bestemoren min, og jeg sa fra meg støttekontakten etter to ganger.

  Så har vi dagsenteret. De klarte til slutt å mase meg til å gå dit også. Der gikk det i kaker, vafler og små samtalegrupper der vi skulle føle på hvordan vi hadde det. Det var dessuten konkurranse om å ha mest angst og hatt der verst i uken som gikk. MAN BLIR IKKE FRISK AV SÅNT! Damene som jobbet der var veldig flinke til å alltid si at "nå kooooooooooser vi oss, dere!"

  Jeg koste meg ikke. Jeg syntes hele opplegget var flaut og nedbrytende og fant ut at det var mer rehabiliterende å sitte hjemme alene. I stedet gjorde jeg ting jeg ikke hadde blitt oppmuntret til - sånn som å ta studier og jobb på deltid og være ute der alle andre var. DET var gull verdt det!

  SvarSlett
 4. Mille27.4.09

  Sigrun: Vaffelpsykiatri er et veldig dekkende uttrykk.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post