18.4.09

Traumer og psykisk sjekk

Byrådslederen i Oslo vil ha psykisk sjekk av alle asylsøkere, fordi mange av dem er traumatiserte. Dette skyldes ikke at Lae er spesielt opptatt av traumatiserte menneskers ve og vel. For da hadde han ikke nøyd seg med en sjekk, men ha villet opprette hjelpetilbud.

Det er etisk betenkelig bare å kartlegge lidende mennesker på denne måten, også fordi dette er integritetskrenkende. Tenk om noen foreslo psykiatriske tvangsundersøkelser av hele befolkningen, for eksempel på grunn av den store kunnskapsmangelen om psykiske lidelser eller fordi det er hevet over enhver tvil at det går tusenvis av udiagnostiserte nordmenn der ute som ville ha oppfylt kriteriet for en psykiatrisk diagnose. Jeg tviler på at det ville bli kjekt å innkalles til "en helsesjekk".

Jeg som selv er traumatisert, har dessuten skrevet til Lae i en svært vanskelig situasjon, fordi jeg opplevde ingen forståelse for måten bakgrunnen min preger meg på fra hjelpeapparatet i kommunen hans. Han grep imidlertid ikke inn, og ikke svarte han på henvendelsene mine heller.

I intervjuet kommer det fram at det er voldtekter Lae er særlig bekymret for. Men hvorfor mener han da at alle asylsøkere skal sjekkes? Jeg har aldri hørt om kvinnelige asylsøkere som begår voldtekt, jeg.

Det er ikke bare asylsøkende menn som er traumatiserte. I rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som det vises til, oppgir 31,4 prosent av kvinnene å ha vært utsatt for voldtekt, og 13,6 prosent av mennene. Når det gjelder erfaringer med å ha blitt torturert, så er forskjellen mellom kjønnene svært liten.

I lengre tid har det vært snakk om at de gale er farlige og bør sperres inne. Da følte jeg meg relativt trygg. Men så kom for kort tid siden Frp-byråd Listhaug og ville sperre inne sånne som meg også.

Og nå er det altså de traumatiserte som skal til pers. Men, Lae, det er faktisk slik at folk på ett tidspunkt kan oppfylle kriteriet for en diagnose uten at det trenger å bli kronisk. En studie publisert i The Lancet viste at i et land med langvarig borgerkrig, Sierra Leone, "passet" diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) på 99 prosent av 245 tilfeldig intervjuede innbyggere. Det hadde da pågått en brutal borgerkrig i ni år, og undersøkelsen ble foretatt rett etter en ekstremt blodig tid. Det ville vært galskap å ikke reagere med nærmest konstant redsel, alarmberedskap og utrygghet på slike forhold. Men hvorvidt resultatene ville vært de samme om intervjuene hadde blitt gjort under andre omstendigheter, er ikke godt å vite, og undersøkelsen har blitt kritisert. Det man imidlertid kan si, er at også asylsøkere er i en svært stressende livsituasjon, og ofte har vært det over lang tid.

Uansett: I solidaritet med de mange voldtatte kvinnene bør jeg vel melde meg til Oslo kommune. For det kan da ikke være slik at hudfargen bestemmer hvem som kan være farlig?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post