24.3.09

Kunnskap om psykiatri

Det er viktig at journalister som skriver om en maktfull institusjon som psykiatrien, vet hva de skriver om. Det gjør de dessverre ikke alltid, noe som gjenspeiles i språklig slurv, fordommer, upassende billedbruk, kunnskapsmangel og en (vrang)forestilling om at det fortsatt er gjerde rundt Gaustad.

I dag leser vi i Dagbladet:

Han [Klinikksjef ved UNN, Magnus Hald] trekker fram tre kriterier, hvorav to, eller bare det siste må oppfylles, for at en person skal kunne pålegges tvungen behandling:
- Personen må ha psykoser
- Være til fare for seg selv eller andre
- Om utsiktene til vesentlig forbedring av helsen forringes av at personen ikke er under tvungen behandling.

Til orientering for både Dagbladet og klinikksjefen:

§ 3-3. Vedtak om tvungent psykisk helsevern
3. Pasienten har en alvorlig sinnslidelse og etablering av tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å hindre at vedkommende på grunn av sinnslidelsen enten

a. får sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret, eller

b. utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post