8.3.09

Integrasjon gir kvinner psykiske plager

Sosial integrasjon virker positivt på den psykiske helsen til ikke-vestlige mannlige innvandrere. For kvinner øker snarere risikoen for psykiske plager.

- Vi fant at sosial integrasjon blant ikke-vestlige innvandrere er forbundet med god psykisk helse hos menn, men ikke hos kvinner, uttalte professor Odd Steffen Dalgard, divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, i fjor.

Han er førsteforfatter av artikkelen "Immigration, social integration and mental health in Norway, with focus on gender differences" som ble publisert i Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health høsten 2007.

En mulig forklaring på kjønnsforskjellen er at sosial integrasjon i vestlige land i større grad utfordrer tradisjonelle kvinnelige kjønnsroller fra ikke-vestlige land, enn de utfordrer tradisjonelle mannlige kjønnsroller. Det kan lede til normkonflikt, truet selvfølelse og/eller tap i følelsen av identitet.

- Jeg tror dette kan henge sammen med at en stor del av kvinnens liv i ikke-vestlige land ofte er begrenset til familien, og at dette bryter sterkt med den norske kvinnerollen. En annen grunn til at sosial integrasjon for ikke-vestlige kvinner bidrar til psykiske plager, kan være at de i en del tilfeller utsettes for negative sanksjoner fra mannens side hvis de søker kontakt med det norske samfunn, sier Dalgard.

Han uttrykker at konsekvensen av dette må være at en er varsom med å gjøre integrasjon til det eneste og overordnede mål for innvandringspolitikken, spesielt når det gjelder kvinner med ikke-vestlig bakgrunn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post