15.3.09

All vold må forbys!

Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
Artikkel 19 i FNs barnekonvensjon

Barne- og likestillingsdepartementet ønsker at all fysisk og psykisk vold mot barn skal være ulovlig og straffbart. Dette er åpenbart nødvendig, for flere rettsavgjørelser har vist at det er stor toleranse for vold mot barn.

Etter at Carl I. Hagen og Aslam Ahsan gikk ut og oppfordret til fysisk avstraffelse av barn, hadde VG en avstemning som viste at hele 46,5 prosent godtok rising av barn. Ifølge en meningsmåling utført av Plan Norge var bare 55 prosent av de spurte uenige med en kjennelse fra Høyesterett i 2005 om at det skal være tillatt med "lettere klaps" i barneoppdragelsen.

For noen måneder siden var blant andre en pastor i mediene og legitimerte vold mot barn. Kristenfundamentalister har sett dommen fra Høyesterett som et bevis på at Norge ennå ikke er helt avkristnet. De som kaller dette en unødvendig lovendring, fordi de tror at ingen mener at barn skal utsettes for vold, tar altså feil.

I Sverige har en undersøkelse vist at "mild" fysisk vold mot barn i sosioøkonomisk bedrestilte, etnisk svenske familier nå er økende.

FNs barnekomité definerer fysisk avstraffelse til å omfatte enhver fysisk maktanvendelse som har til hensikt å forårsake smerte eller ubehag, selv lett.

Psykisk vold definerer komiteen som ikke-fysiske avstraffelser som er grusomme eller nedverdigende, for eksempel avstraffelser som ydmyker barnet, får barnet til å føle seg lite verdt, baktaler barnet, gjør barnet til syndebukk, truer, skremmer eller latterliggjør barnet.

Se også: Høringsuttalelsene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post