26.2.09

Tvang i den somatiske helsetjenesten

I høst skrev jeg en post om en endring i pasientrettighetsloven som trådte i kraft ved årsskiftet, der tvang klassifiseres som en rettighet for den som tvinges. Loven gjelder den somatiske helsetjenesten, og får følger for dem som anses å mangle "samtykkekompetanse" og som motsetter seg helsehjelp (ikke øyeblikkelig hjelp): personer med psykiske lidelser (som har en kroppslig plage), personer med hodeskader, eldre/demente og utviklingshemmede.

Frihetsberøvelse, tvangsinngrep i kroppen, beltelegging og medisiner rørt inn i syltetøyet ble nå tillatt. Alle typer helsepersonell gis hjemmel til å fatte tvangsvedtak, som ambulansearbeidere, helsesekretærer, hjelpepleiere og fotterapeuter. Jurist og menneskerettighetsekspert Gro Hillestad Thune kommenterte i Dagens Medisin:

- Noe tilsvarende kunne etter mitt syn ikke ha skjedd i noe annet land i Europa.

Usikre på ny tvangslov, leser jeg i dag:

Ny lov om tvangsbehandling av pasienter som motsetter seg medisinsk behandling, skaper stor usikkerhet i helse-Norge.

– Vi får henvendelser fra helseinstitusjoner over hele landet som ber om råd og hjelp.

Kunnskapen om den nye loven er for dårlig, sier forsker og sykepleier Øyvind Kirkevold ved Nasjonalt kompetansesenter for demens.

Det er særlig kravet til vurdering av det som kalles pasientenes samtykkekompetanse, som skaper usikkerhet.

Ja, hva hadde man ventet seg?

Det er da godt kjent at det fins mange misforståelser blant helsepersonell knyttet til pasienters samtykkekompetanse. Enkelte tror at "manglende samtykkekompetanse" betyr at pasienten ikke følger legens råd, noen at pasienten er tvangsinnlagt eller dement, andre at samtykkekompetanse gjelder for alle beslutninger, og noen at mangel på samtykkekompetanse er permanent.

Helsedirektoratet laget et en-times internettkurs der helsepersonell skulle lære om den nye loven.

Hvor dum går det egentlig an å være?

1 kommentar:

  1. Hei Sigrun! Eg kan visst vera veldig dum, trur eg. I grunnen har eg ikkje tenkt over det før du no skriv det, men eg jobba på aldersheim. Eg har ikkje medisinkurs, og delte difor ikkje ut medisin. Likevel såg eg kvar dag, som du skriv, at medisin blei knust og rørt i syltetøy, som så vart gitt til brukaren. No fekk eg meg ein tankevekkjar...

    SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post