28.2.09

Terapiavslutning

----- Original Message -----
From: Sigrun Tømmerås
To: Psykolog NN
Sent: Monday, November
Subject: Feministisk terapi

Hei.

I forrige terapitime sa du: "Feilen med deg er at du ikke er villig til å bli formet!"

Jeg ønsker å avslutte terapien, for jeg har ikke fått hjelp med det jeg ba om i løpet av de snart tre årene, til tross for dyr behandling. Jeg trodde det var terapitimer jeg betalte for, ikke formingstimer.

Imidlertid vil jeg gjerne få minne deg om ting du selv har uttalt om terapi, og som du åpenbart har glemt mens jeg har vært klient hos deg. Nedenfor har jeg skrevet ned noen setninger fra en artikkel av deg, som gjorde at jeg trodde du kunne være en bra psykolog:


... "jeg-vet-nok-best"-holdning ... vil nok gjerne høre kvinnens historie, men er samtidig snar til å sette merkelapper på henne som forteller hvordan hun "egentlig" er.

Konsekvensen av ikke fullt ut å ta kvinnens egen virkelighetsoppfatning på alvor ... blir derfor ... å gjøre et dårlig ... arbeid.

At kvinner kan og må være aktive i sin egen forandringsprosess er imidlertid ingen selvfølge. Vår kultur har en lang tradisjon på å undertrykk og overse kvinner som aktive subjekter. Selv i vår ... tid florerer tabuene og fordommene mot kvinnelig aktivitet, initiativ, følelses- og behovsuttrykk.

Uansett hva normalitetesdefinisjonen måtte gå ut på, gis det få retningslinjer for hvordan bistå ulike kvinner til å finne ulike veier mot hver sine ulike mål. Implisitte antagelser om at det er mulig å finne svaret for en kvinnes eller manns "riktige" vei før vedkommende har prøvd å gå denne veien, er vanlige fundamenter i patriarkalsk tradisjon.

.... en akseptering av ethvert forsøk på å fungere som et handlende subjekt.

... makt - avmakt konflikter danner ryggraden i det som kalles psykiske problemer.

Det gjennomgående er en opplevelse av ikke å bli forstått, og av ikke å ha fått hjelp.

Følelsen av fremmedgjorthet øker når kvinnen opplever at noe skjer med henne utenfor hennes egen kontroll, og av å se seg selv gjennom andres definisjoner.

Vi finner det svært viktig å hele tiden være på vakt overfor mulighten av at vår forståelse, vårt språk, ikke stemmer med den enkelte kvinne.

Når kvinnen begynner å forholde seg annerledes til omgivelsene, blir de betingelsene som har holdt henne i den underordnede posisjonen tydeligere.

... klienten i stor grad gjort til objekt for behandlingen/behandleren, mens terapeuten blir den som er eksperten og har myndighet til å definere og bestemme ... Innenfor en slik ... ramme vil det å få mer råderett over egen livssituasjon og større grad av kontroll over egne livsbetingelser innebære en trussel overfor den terapeutiske relasjonen som sådan. Kvinner som mer eller mindre direkte opponerer mot etablerte ... regler (... ikke være for krevende, ikke for klagende) utgjør dermed en trussel mot hele den tradisjonelle patriarkalske kulturen. Kvinner ... må passe seg for ikke å gå utover den rollen som forventes av dem som klient. Å overskride rammene for hva som passer seg ... medfører gjerne skarpe reaksjoner...

Sigrun

----- Original Message -----
From: Psykolog NN
To: Sigrun Tømmerås
Sent: Monday, November
Subject: Re: Feministisk terapi

Så sant som det er sagt! Hilsen psykolog NN.

4 kommentarer:

 1. Vad? Vad menade denne (denna?) psykolog?

  SvarSlett
 2. K: Ja, det kan man lure på.

  SvarSlett
 3. Anonym28.2.09

  Takk og pris for at du ikke lot deg forme. Mennesker er levende skapninger,og ikke tom leire som skal formes.
  Jeg har selv lykkes med å tenke meg ut av en nevrotisk tilpasningsform. Det tankearbeidet som lå bak,ligger på adressen
  www.nevrotikeren.net

  SvarSlett
 4. K: Jeg burde vel ha tilføyd at terapeuten er kvinne, har sittet i Kvinnepolitisk utvalg i Psykologforeningen og har vært mer enn gjennomsnittlig opptatt av kjønn og makt - i teorien.

  SvarSlett

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post