25.2.09

Jan Bøhler om barnemishandling

TV 2 Nyhetene i kveld snakket en beveget Jan Bøhler om barnemishandling, i forbindelse med at helsepersonell og personer i yrker som jobber med barn ikke melder fra om alvorlig vold og overgrep til politiet. Arbeiderpartiet vil nå at offentlig ansatte sparkes dersom de ikke melder fra ved mistanke om barnemishandling.

Bakgrunnen er en serie på TV 2 Nyhetene der det er avdekket at offentlig ansatte har sviktet. TV 2 fortjener etter mitt syn ros for at de jevnt og trutt har laget reportasjer om dette temaet i sine nyheter gjennom lang tid.

Saker som ble nevnt i innslaget:

- I et halvt år hadde skolen observert synlige skader på en åtteåring uten at de meldte fra. Gutten ble til slutt mishandlet til døde. For skolen fikk dette ingen konsekvenser.

- Psykiatere og psykologer har fått vite om seksuelle overgrep mot barn uten å melde saken til politiet. Dette fikk ingen konsekvenser for dem.

- Andre leger melder heller ikke fra ved mistanke om barnemishandling. I noen tilfeller har dette endt med at babyer er mishandlet til døde. For legene har dette ikke fått konsekvenser.

Jan Bøhler, som er nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, vil nå sette i gang det han kaller en liten aksjon på Stortinget. Det er bra, for FNs barnekonvensjons artikkel 19 sier at man skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk.

I dag er det ikke felles varslingsrutiner i barnemishandlingssaker, til tross for at både barneministeren (Laila Dåvøy) og helseministeren (Ansgar Gabrielsen) i den forrige regjeringen lovte å gjøre noe med nettopp dette. Av 200 små barn som årlig bringes til sykehus med alvorlige voldsskader, meldes 90 prosent ikke til politiet.

Ifølge KRIPOS rammet omlag hvert femte forsettlige eller overlagte drap i perioden 2000-2003 personer under 20 år, og hvert tiende forsettlige eller overlagte drap skjedde på barn under 15 år. Årlig har opp mot ti småbarn i alderen 0 til 3 år dødd som følge av omsorgssvikt, mishandling og drap i Norge. Det er et nesten like høyt tall som partnerdrap på kvinner.

Se også: Krisesentre for barn!
Opprop: Redde små

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post