31.10.14

Fagkonferanse og boklansering om psykofarmaka


Les mer

Både Whitaker og Gøtzsche har fått bokpriser, sistnevnte nå nylig.


26.10.14

Tvang for dummies

Tilregnelighetsutvalgets innstilling legges fram på tirsdag.
Rettspsykiater Terje Tørrissen fra 22. juli-rettsaken skrur opp stemningen:
I denne forbindelse vil jeg minne lekfolk om at tvang
i psykisk helsevern er regulert i to forskjellige kapitler i psykisk helsevernloven:

1. Kap. 3, Etablering og opphør av tvungent psykisk helsevern (tvang mot vanlige pasienter)

2. Kap. 5, Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern (der tvang brukes i stedet for straff, hvem det gjelder se straffeloven § 44 og § 39). 

Bare et fåtall havner i tvangspsykiatrien via straffeloven (2), mens tusenvis havner der uten å ha begått kriminelle handlinger, via helselovgivningen (1).


Min erfaring som mediebruker er at ikke alle journalister tydeliggjør dette skillet når de lager saker om tvungent psykisk helsevern.

(Generelt virker det som en del journalister ikke engang har lest loven før de skriver om tvang, som her fra Dagbladet.
Det er ofte behandlingsvilkåret som underslås i journalistikken, psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3 bokstav a).

@Doremus42 lager nå Samleside over feilaktig og misvisende informasjon om rettspsykiatri.
Les hans innlegg Manglende evne til å skille mellom ulike typer av tvungent psykisk helsevern.

24.10.14

Religiøs vold mot barn

Vold mot barn har vært fremme i mediene de siste dagene.
Religiøst begrunnet vold har jeg ikke sett nevnt, så jeg legger
ved en meget hørverdig video med en kvinne som forteller om
mishandling fra sine overkristne foreldre. Selv om dette er ekstremt,
i hvert fall for oss i dagens Norge, gir det et godt innblikk i
fenomenet biblisistisk vold.


Tidligere denne uken sendte et britisk nettsted et podkastprogram om religiøse
traumer, som hovedsakelig handlet om ikke-fysisk religiøs undertrykking av barn.
Jeg skulle vært med i programmet, men valgte å trekke meg. En psykolog
og en annen kvinne med fundamentalistisk oppvekst deltar i podkasten,
som har fått mange lyttere.

Erfaringskompetanse, Psykologforeningen og NAPHA omtaler
Birgit Vallas bok Videre

17.10.14

Seminar om brukermedvirkning i helseforskning

Foto: Stuart Miles/freedigitalphotos.net

4. november arrangeres et seminar om brukermedvirkning i helseforskning, i regi av Kunnskapssenteret, Diakonhjemmet Sykehus, Forskningsrådet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Målgruppe er brukere og brukerorganisasjoner, helsepersonell, forskere, forskningsfinansiører og forvaltningen.

Seminaret er gratis. Påmelding innen 27. oktober.

16.10.14

Filmperle om diskriminering

Som reaksjon på mordet på Martin Luther King Jr. satte den amerikanske læreren Jane Elliott i gang eksperimenter med diskriminering basert på øyenfarge, for at elevene hennes skulle lære hvordan det var å være en minoritet.

Hun har også laget workshops for voksne. I filmen Blue Eyed følger vi en gruppe skolefolk, politifolk og sosialarbeidere av ulik hudfarge og kjønn. De som har blå øyne er den "mindreverdige" gruppen, og alle negative stereotyper som vanligvis brukes på fargede, kvinner og funksjonshemmede, brukes mot dem.

De blåøyde får pseudovitenskapelige forklaringer på sin underlegenhet. De undervises i ferdigheter der de forventes å mislykkes, får en IQ-test som de av kulturelle grunner forventes å ikke klare og anklages kontinuerlig for inkompetanse på grunn av øyenfargen.

En meget severdig film, synes jeg, som enhver diskriminert gruppe kan kjenne seg igjen i.

In just a few hours under Elliott's withering regime, we watch grown professionals become despondent and distracted, stumbling over the simplest commands.

30.9.14

Psykolog Birgit Valla: Bokutgivelse og lanseringsfest

29.9.14

Til deg som har flere blogger

Har du flere blogger i Blogspot, og ønsker å gjøre innleggene i de(n) andre bloggen(e) godt synlig i for eksempel den bloggen du bruker mest eller som har flest lesere, så kan du benytte en gadget/widget fra Bloggerplugins.org til det.

Gå til Utforming, klikk på Legg til gadget, så Flere programsnutter til venstre i vinduet som da kommer opp. Der vises en søkeboks, og du skriver inn Recent Posts. Nå kommer det opp et treff fra Bloggerplugins, som du velger.

Så kan du tilpasse gadgeten etter egne ønsker, som hvor mange innlegg du vil vise (5, 10 eller 35?) fra den andre bloggen din, om du vil ha med litt tekst, bilde, antall kommentarer etc. Husk å velge en overskrift på gadgeten, som for eksempel Vegetarbloggen min. Når du er ferdig, trykk Lagre.


Skjermdump
 av øverste del av vinduet 

19.9.14

NRKs Folkeopplysningen ser på legemiddelforskningen


7.9.14

Vil psykologene snart våkne?

Septembernummeret av Tidsskrift for Norsk Psykologforening, et temanummer om diagnoser,
ble en skuffelse å lese:29.8.14

Hjelp forskere til å stille de rette spørsmålene om depresjon

19.8.14

Forskning på krenkelser søker informanter

jscreationzs/freedigitalphotos.net

Et forskningsprosjekt om krenkelser i psykisk helsevern (eller er det alle psykisk helsetjenester de egentlig mener, inkludert private psykologer og psykiatere uten avtale og de kommunale psykisk helsetjenestene?) søker informanter.

Les saken hos Erfaringskompetanse.

16.8.14

Psykolog blogger om svik i terapi

Foto: Stuart Miles/freedigitalphotos.net 

Psykologspesialist og blogger Athene skriver om svik i tillitsrelasjoner. Hun spør om dette er et fenomen som ikke blir tatt alvorlig nok i kulturen, inklusive behandlingsapparatet. Athene har selv gått i terapi, og der følte hun seg sveket på slutten.

Man blir ganske sårbar i en behandlingssituasjon. Man er gjerne sårbar i utgangspunktet, det er derfor man kommer i behandling. I tillegg skal man dele denne sårbarheten med en person som har myndighet til å diagnostisere og vurdere.

Les blogginnlegget Betydningen av svik - en blind flekk i vår kultur?

11.8.14

Tidsskrift for psykisk helsearbeid fyller 10 årOm Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH):
Blir du medlem i NFPH, får du TPH tilsendt fire ganger i året (abonnement er inkludert i kontingenten).
Siste leder: Erfaringsbasert kunnskap
Mer om TPH
Tidsskriftet tar imot bidrag. Artikler bør ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen. Essay/Fortellinger blikk bør ikke overskride 20 000 tegn inkludert mellomrom. Skeivt blikk/Gode eksempler/Bokanmeldelser bør ikke overskride 10 000 tegn inkludert mellomrom. Se Retningslinjer for forfatterne.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid har forstått det

9.8.14

Nye tanker om psykisk helse

Det gratis onlinekurset om psykologi og psykisk helse som starter om fire uker, har nå over
10.000 14.000 påmeldte, hvorav noen nordmenn. På nettstedet til Universitetet i Liverpool kan du
lese et intervju med læreren.

Vil høre om dine behov i kontakt med helsevesenet

Maria Gjerpe har postet nedenstående melding på sin Facebook-side:


Birgit Valla: Videre