25.3.15

Er religion årsak til krig?

Undervisningsplattformen FutureLearn starter 13. april kurs om to svært aktuelle tema: ett om religion og konflikt, og ett om årsaker til krig.

Religion and Conflict                                                 Causes of War

                               

Selv om man må melde seg på kursene før de er ferdig - i dette tilfellet senest 24. mai - kan man i realiteten ta dem når, og i det tempo, man vil. Man trenger heller ikke kommunisere med lærere eller andre deltakere dersom man ikke ønsker det.

----

Jeg har forresten akkurat fulgt et introduksjonskurs i nederlandsk, og det måtte jeg selvsagt fortelle til en "norsk" psykolog som er fra Nederland:


Mandag startet et kurs om medisiner som kanskje kan interessere noen av bloggens lesere. Første uken er det introduksjon i farmakologi og kjemi og sånn, og deretter er det om somatiske sykdommer. Men i uke 6 er tema depresjon og antidepressiver. Jeg har dårlige erfaringer med både lykkepiller og nevropleptika, og kommer aldri til å ta slike medikamenter igjen, men det kunne kanskje vært interessant å vite mer om hvordan farmakologer og psykiatere tenker om pillene.

24.3.15

Helsepersonells berøringsangst med livssyn

Psykolog og forsker Silje Endresen Reme skriver i dagens Vårt Land (papirutgaven)
at Gud må inn i terapirommet, for å kunne møte pasienten «som et helt menneske med
kropp, sjel og ånd», slik Stortingets opptrappingsplan for psykisk helse slår fast at de skal.


I Legetidsskriftet, som kommer ut med nytt nummer i dag, skriver redaktør Vegard Bruun Wyller
om Gud og medisinsk virksomhet.

Les mer: Artikler om religion og terapi i Psykologtidsskriftet

20.3.15

Åpent seminar: Ny diskrimineringslov - Hva nå?

Invitasjon til møte om

NY DISKRIMINERINGSLOV – HVA NÅ?

Regjeringen arbeider i disse dager med en ny, felles lov mot diskriminering. En rekke organisasjoner som daglig er i kontakt med diskriminering og ulikestilling har tatt initiativet til et møte for å bringe fram faglige og politiske innspill til hva en ny lov bør inneholde. Hensikten er å bidra til en nyansert debatt, og et best mulig lovvedtak i Stortinget. For mange er det særlig vesentlig å sikre at ikke en ny lov blir et «minste felles multiplum», men i stedet hever alle diskrimineringsgrunnlag til samme nivå som dagens lov mot kjønnsdiskriminering sikrer oss.

Tid og sted:
Tirsdag 24. mars, kl 12 til 13.30, Amalie Skram, Litteraturhuset.

19.3.15

Studie: Sosial status og kultur påvirker diagnosesetting

Interessert i kritisk psykologi og psykiatri?

Svarer du ja på ovenstånde, så fins en leseliste her. Tre av bøkene er presentert av forfatter eller redaktør på bloggen til Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid:

Steven Coles, Sarah Keenan and Bob Diamond (eds.): Madness Contested: Power and Practice

Peter Kinderman: A prescription for psychiatry

Lucy Johnstone: A straight talking guide to psychiatric diagnosis

15.3.15

Norges første rapport til FN om CRPD

Norges første rapport til CRPD-komiteen, som overvåker konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), er nå på høring. Frist til å komme med en høringsuttalelse er 16. april. Les rapporten her.

Jeg merker meg at WSO, brukerorganisasjonen jeg er medlem av, er den eneste brukerorganisasjonen innen psykisk helse som står oppført blant høringsinstansene. Det er kanskje ikke tilfeldig?

Lederen av en annen brukerorganisasjon, Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom, har fremhevet WSOs spesielle innsats på menneskerettsfeltet:

Det er nemlig sånn at selv om jeg ikke nødvendigvis deler alle synspunkter til for eksempel We Shall Overcome (WSO), så er jeg glad for at de finnes. Det er fordi de ofte trekker opp andre, men minst like viktige problemstillinger enn det vi selv gjør. Deres arbeid med menneskerettigheter setter jeg spesielt stor pris på fordi WSO har jobbet godt med det over lang tid og evner å sette det på dagsorden.

Les også: Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge? – Menneskerettighetsutviklingen siden 2006
av Mette Ellingsdalen og Liv Skree, WSO

5.3.15

Psykolog Paula Caplan med hard anklage
mot "verdens viktigste psykiater"

3.3.15

Fjerndiagnostisering av brukerens familiemedlemmer

Det er ikke bare Vladimir Putin som blir fjerndiagnostisert. I går fikk jeg en følger på Twitter som jeg straks blokkerte. Det ser ut til å være et nettsted for folk som fjerndiagnostiserer eks'en som psykopat, samt for folk som lurer på om partneren er det. Sistnevnte kan klikke seg inn på en test for å finne ut om partneren er psykopat. Nettstedet har også knyttet til seg en fagperson. Jeg har tidligere fortalt at jeg selv gikk i en terapigruppe der vi ga psykopatpoeng til eks'er og foreldre.

I et annet blogginnlegg har jeg vist at en venninne fikk stemoren sin fjerndiagnostisert av vår felles terapeut, og jeg lurer virkelig på hvor vanlig det er å fjerndiagnostisere brukeres familiemedlemmer. Da jeg for en tid tilbake leste en artikkel om bivirkninger i terapi, så jeg at forfatteren skrev at han pleide å være "veldig forsiktig" med å diagnostisere partneren til brukeren (som han aldri har møtt), men han mente det kunne være "hensiktsmessig" å tilby brukeren "et sett av anonymiserte symptomer på for eksempel narsissistisk personlighetsforstyrrelse eller liknende", og så si til brukeren: "Når du beskriver partneren din, er det noe som dette du mener?" Hvis svaret er ja, så vil brukeren skjønne at det ikke er han eller hun som er problemet, men altså partneren. (s. 5). Så drar brukeren hjem, googler de "anonymiserte" symptomene på personlighetsfortsyrrelsen, og vips så kan han eller hun diagnostisere partneren.

En tidligere pasient har gjort terapeutens fjerndiagnostisering av familiemedlemmer til levebrød (videoen nedenfor). Hun er "bestselling author", blogger, holder foredrag m.m. om hvordan (for henne helt ukjente) mennesker er dersom de har fått de samme diagnosene som dem terapeuten hennes fjerndiagnostiserte foreldrene hennes med. Mange tar damen for å være fagperson, og jeg har også sett en nordisk psykolog anbefale henne på bloggen sin. Jeg synes damens blogg er full av gift (og vil ikke lenke til den). Den er mye verre enn videoen, som er opptak av et foredrag hun holdt på en konferanse der det også var folk med diagnoser. Bloggen hennes er imidlertid ikke verre enn enkelte av de amerikanske fagfolkenes som blogger om diagnoser, uten at det er noen trøst.


2.3.15

Amaliedagene søker fagfolk med brukererfaring

Amaliedagene 2015 søker fagfolk med brukererfaring som
foredragsholdere til sitt arrangement i august.
Ta kontakt med Bjørn Ingar, leder av arrangementskomiteen,
binpeder@live.no. Se også amaliedagene.no.

Penger bra medisin ved psykisk lidelse, viser svensk forskning

Man kan tycka att det inte borde behövas ett experiment för att visa att människor som lever under vedervärdiga omständigheter borde få det bättre i det svenska välfärdssamhället.
Alain Topor

Psykolog og forsker Alain Topor har vi stiftet bekjentskap med tidligere her i bloggen (i foredraget til høyre). I helgen skriver den svenske avisen ETC (som Topor for øvrig var en av grunnleggerne til), om forskningen hans på økonomi og psykisk helse. Siste del av artikkelen, der Topor imøtegår kritikk som er blitt rettet mot forskningsprosjektet, ligger ikke på nettet, men papiravisen kan kjøpes for bare 10 svenske kroner her.

En til:

28.2.15

Har du gått i terapi siste to år og opplevd bivirkninger?

Psykologiprofessor Per Carlbring ved Stockholms universitet forsker på bivirkninger av psykoterapi. I den anledning har han lagt ut et spørreskjema på nettet, som er for deg som har gått i psykologisk behandling i tidsrommet 2013-2014 og har opplevd bivirkninger. Undersøkelsen pågår til og med 8. mars. Hør innslag på Sveriges Radio:Jeg vil også nevne at profesjonsstudent i psykologi Jørgen Flor ble intervjuet om bivirkninger i podkastserien Psykologlunsj forrige helg.

Se ellers mine lenker til fulltekststudier om bivirkninger av terapi.

27.2.15

Ytringsfrihetspris til Silje Benedikte Stiftelsen


14.2.15

Kurs i brukermedvirkning (viktig for ledere)

Psykologspesialist og forfatter Birgit Valla holder kurs i KOR (Klient- og resultatstyrt praksis)
i Oslo i mars. Kurset er åpent for alle, og spesielt for ledere, for at innføring av KOR skal bli vellykket.

9.2.15

Oppdatering: Program for internasjonal konferanse om dialogiske praksiser


The conferences on dialogical practices are all about developing dialogical ways of working together with individuals, families and communities. Through dialogue we can give space to people’s vitality.

This year's conference pays special attention to working together with children, and to exploring ways to allow children to speak with their own voices in demanding situations. Under the slogan “Listen to me!” - Humanizing human practices", we'll explore what might be involved in re-humanizing the practices of dialogue – many of which have become de-humanized in recent times – under three main headings:

1. Dialogues of everyday life
2. Dialogue and social justice
3. The dialogical body

The conference aims to provide an arena were practitioners, scholars, researchers and service users from various disciplines can meet and share their experiences and ideas, and co-create ways of working dialogically within human practices.

Key note speakers
Sheila McNamee 
Tim Ingold
Gert Biesta
Colwyn Trevarthen

PROGRAM


Pre-conference workshops with
Jaakko Seikkula
Peter Rober
Karine Van Tricht 
Justine van Lawick 
John Shotter
Jim Wilson Important dates:
Opening for registration: 20th January – 20th May 2015
Opening for submission of abstracts: 20th January – 20th  April 2015

8.2.15

Internettkurs: Hvordan forstå psykisk lidelse?

I april kommer det gratis internettkurset i psykologi og psykisk helse av
psykologiprofessor Peter Kinderman ved Universitetet i Liverpool i reprise, i litt endret versjon.
 Kurset går over seks uker og er åpent for alle.

31.1.15

Utdrag fra psykolog Birgit Vallas bok: å lære av klientene

30.1.15

Psykologi om barn som har skyld i overgrep

Konferanse