1.10.14

Til deg som har flere blogger

Har du flere blogger i Blogspot, og ønsker å gjøre innleggene i de(n) andre bloggen(e) godt synlig i for eksempel den bloggen du bruker mest eller som har flest lesere, så kan du benytte en gadget/widget fra Bloggerplugins.org til det.

Gå til Utforming, klikk på Legg til gadget, så Flere programsnutter til venstre i vinduet som da kommer opp. Der vises en søkeboks, og du skriver inn Recent Posts. Nå kommer det opp et treff fra Bloggerplugins, som du velger.

Så kan du tilpasse gadgeten etter egne ønsker, som hvor mange innlegg du vil vise (5, 10 eller 35?) fra den andre bloggen din, om du vil ha med litt tekst, bilde, antall kommentarer etc. Husk å velge en overskrift på gadgeten, som for eksempel Vegetarbloggen min. Når du er ferdig, trykk Lagre.


Skjermdump
 av øverste del av vinduet 

30.9.14

Psykolog Birgit Valla: Bokutgivelse og lanseringsfest

19.9.14

NRKs Folkeopplysningen ser på legemiddelforskningen


7.9.14

Vil psykologene snart våkne?

Septembernummeret av Tidsskrift for Norsk Psykologforening, et temanummer om diagnoser,
ble en skuffelse å lese:29.8.14

Hjelp forskere til å stille de rette spørsmålene om depresjon

19.8.14

Forskning på krenkelser søker informanter

jscreationzs/freedigitalphotos.net

Et forskningsprosjekt om krenkelser i psykisk helsevern (eller er det alle psykisk helsetjenester de egentlig mener, inkludert private psykologer og psykiatere uten avtale og de kommunale psykisk helsetjenestene?) søker informanter.

Les saken hos Erfaringskompetanse.

16.8.14

Psykolog blogger om svik i terapi

Foto: Stuart Miles/freedigitalphotos.net 

Psykologspesialist og blogger Athene skriver om svik i tillitsrelasjoner. Hun spør om dette er et fenomen som ikke blir tatt alvorlig nok i kulturen, inklusive behandlingsapparatet. Athene har selv gått i terapi, og der følte hun seg sveket på slutten.

Man blir ganske sårbar i en behandlingssituasjon. Man er gjerne sårbar i utgangspunktet, det er derfor man kommer i behandling. I tillegg skal man dele denne sårbarheten med en person som har myndighet til å diagnostisere og vurdere.

Les blogginnlegget Betydningen av svik - en blind flekk i vår kultur?

11.8.14

Tidsskrift for psykisk helsearbeid fyller 10 årOm Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH):
Blir du medlem i NFPH, får du TPH tilsendt fire ganger i året (abonnement er inkludert i kontingenten).
Siste leder: Erfaringsbasert kunnskap
Mer om TPH
Tidsskriftet tar imot bidrag. Artikler bør ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen. Essay/Fortellinger blikk bør ikke overskride 20 000 tegn inkludert mellomrom. Skeivt blikk/Gode eksempler/Bokanmeldelser bør ikke overskride 10 000 tegn inkludert mellomrom. Se Retningslinjer for forfatterne.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid har forstått det

9.8.14

Nye tanker om psykisk helse

Det gratis onlinekurset om psykologi og psykisk helse som starter om fire uker, har nå over
10.000 14.000 påmeldte, hvorav noen nordmenn. På nettstedet til Universitetet i Liverpool kan du
lese et intervju med læreren.

Vil høre om dine behov i kontakt med helsevesenet

Maria Gjerpe har postet nedenstående melding på sin Facebook-side:


12.7.14

Gratis bok om 22. juli sett utenfra

Skjermdump fra Left Flank
Tre år etter terrorangrepene virker det omsider som at 22. juli-fokuset skal rettes mot holdningene til terroristen Breivik, og ikke handle om psykiatrisk diagnostikk. Da passer det også veldig godt at den britisk-australske antologien On Utøya nå er gjort gratis tilgjengelig i pdf-versjon.

Sven Egil Omdal viste til On Utøya i sin kommentar De ansvarlige bak den tilregnelige. Jeg har også publisert et innlegg her på bloggen av en av redaktørene, den Sidney-baserte psykiateren Tad Tietze.

Gå til bloggen Left Flank for innholdsfortegnelse og lenke til pdf-fil hos Academia.edu.

7.7.14

Hva er depersonalisasjon?

Skjermdump fra Från ett annat perspektiv

Linnéa på bloggen Från ett annat perspektiv har blogget om depersonalisasjon, en tilstand jeg tidligere har fortalt at jeg lenge har slitt med, faktisk non-stop i mer enn ti år.

Jeg synes det er så bra at hun skriver om denne smertefulle zombie-tilstanden, fordi den så godt som aldri omtales i norske medier og psykisk helsediskursen.  

2.7.14

Interessant foredrag om den kritiske psykiatrien

I Storbritannia er det en tradisjon for kritisk psykiatri og psykologi. I den tradisjonen står blant andre professor og barne- og ungdomspsykiater Sami Timimi. På en internasjonal konferanse i Drammen forrige uke tok han i et foredrag opp forhold ved dagens psykiske helsevern som tilsier at vi må få en endring. Foredraget starter 2 minutter ut i videoen.

18.6.14

Internettkurs i psykologi og psykisk helse

I september starter et gratis internettkurs i psykologi og psykisk helse, ledet av professor i klinisk psykologi Peter Kinderman ved Universitetet i Liverpool. Kurset går over seks uker og er åpent for alle. Les mer her.

17.6.14

Gratis webinar fra den amerikanske psykologforeningen

Avdelingen for traumepsykologi i den amerikanske psykologforeningen arrangerer fredag 27. juni et webinar om den store, amerikanske ACE-studien (den Kirkengen ofte refererer til), om barndomstraumers helsemessige konsekvenser senere i livet. Webinaret er åpent for alle.


ACE Study Brief Overview (8:00) from Academy on Violence & Abuse on Vimeo.

1.6.14

Høyre om personvern i helsesektoren

Av gjesteskribent Carla, tidligere pasient i psykisk helsevern 

I 2009 hadde jeg et gjesteinnlegg her i Sigruns blogg hvor jeg skrev om problemene jeg støtte på da jeg ville sperre journalen min hos legevakta. Jeg skrev om mitt behov for å regulere hvem som skulle ha tilgang til sensitiv informasjon om meg, som omhandlet svært sårbare perioder i mitt liv. Jeg skrev også om at journaler kan inneholde opplysninger man selv mener er feil, og som man da gjerne ikke ønsker at annet helsepersonell skal lese og bygge sine vurderinger på. Jeg var opptatt av min rett til å ta avgjørelser når det gjelder disse tingene. Det blir ofte sagt at «det er jo pasienten som eier journalen», men i mitt innlegg stilte jeg spørsmål ved om det virkelig er slik i praksis.

Jeg fikk mange kommentarer til innlegget mitt, og en av dem som kommenterte var Erna Solberg, som på den tiden representerte et Høyre i opposisjon. Hun hadde klare oppfatninger om hva den sittende regjeringen måtte ta innover seg og gjøre noe med når det gjaldt personvern i helsesektoren. Hun skrev blant annet:
Kilde: stortinget.no

Carla tar opp viktige problemstillinger, selvfølgelig er det viktig hvis en bevisstløs person kommer inn på sykehus å vite hvilke medisiner, blodtype og allergier en har. Men det bør og være viktig f.eks. å bli vurdert av helsepersonell basert på situasjonen der og da og ikke med alle tidligere opplysninger i bakhodet. Noen ganger så kan jo tidligere legers nedtegninger være livsfarlige sidespor for enkelte pasienter. (…) Carla peker på hvordan deler av helsesystemet ikke forstår problemstillingen i det hele tatt. 

Solberg skrev også at hun trodde personvern i helsesektoren ville bli en stor sak i årene fremover – og det har hun fått rett i. Med et forslag til en ny lov, Pasientjournalloven, samt endringer i den allerede eksisterende Helseregisterloven, ønsker Helse- og omsorgsdepartementet nå å åpne for at journalopplysninger kan utveksles mellom ulike helsevirksomheter uten at pasienten har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette. Forslaget har ført til sterke reaksjoner og kritiske høringsuttalelser fra blant andre Mental Helse, Helsetilsynet og enkeltstående fagpersoner.

Kritikerne peker blant annet på at en slik lovendring kan føre til at man som pasient holder tilbake informasjon, ettersom man ikke har kontroll på hvem som får tilgang til denne. Bedre blir det ikke av at tilgang til opplysninger også gjelder opplysninger som er gitt før loven har trådt i kraft. Helsetilsynet framholder at «taushetsplikten uthules» med en slik lovendring.

Man kan lure på om statsminister Solberg ikke har oversikt over hva hennes egen helseminister holder på med; eller om hun kanskje selv ikke har forstått problemstillingen med personvern i helsesektoren så godt som hun ga inntrykk av i 2009? I sin kommentar her i bloggen pekte hun på at retten til en «second opinion» vil miste sin verdi dersom legen man møter har kjennskap til tidligere diagnoser som er gitt. Dette syntes jeg, og synes fortsatt, er et godt poeng. I det aktuelle lovforslaget går det fram at man ønsker en utvikling mot konseptet «én innbygger – én journal», hvor helseopplysninger følger pasienten, uavhengig av hvor helsehjelpen gis. Jeg skulle gjerne visst hvordan Solberg tenker at dette skal kombineres med retten til en «second opinion».

Som svar på kritikken av lovforslaget, har helseministeren hevdet at pasienten kan motsette seg utveksling av opplysninger, og dessuten kreve sperring av journalen. Til dette sier lege Britt Lagerholdt Smith, som har skrevet høringssvar sammen med psykiater Finn Skårderud, at en slik sperringsprosess vil kunne være svært ressurskrevende. Det kan jeg skrive under på. Jeg vil også hevde at det er noe naivt å tro at man i en redusert fysisk eller psykisk tilstand, for eksempel idet man blir innlagt på sykehus, skal ha overskudd til å sette seg inn i rettighetene man har på dette området. Og får man i det hele tatt vite at journalopplysninger vil bli innhentet, og at man har rett til å motsette seg dette?

Det nye lovforslaget har skapt redsel hos mange, så også hos meg. Ikke minst er det urovekkende at Helse- og omsorgsdepartementet så tydelig ønsker en utvikling der opplysninger vil gjøres mer tilgjengelige og den enkelte pasient har mindre kontroll. Kanskje har jeg også vært naiv, når jeg ikke har sett dette komme fra en regjering hvis statsminister
tidligere har signalisert en helt annen oppfatning.

Bloggeier kjenner Carlas identitet.

15.5.14

Doktoravhandling: Pasienter må være strategiske for å få brukermedvirke

Jeg kom over en ny doktoravhandling som ser spennende ut: Listening to Patients av den danske psykologen Agnes Ringer. Hun har skrevet en presentasjon av avhandlingen med overskriften At være psykisk syg på den ”rigtige” måde – et indblik i livet som patient i psykiatrien.

Brugerinddragelse opfattes ofte som det at lytte til og respektere den enkelte patient, samt at lade ham eller hende yde en indflydelse på behandlingen. Afhandlingen viser dog, at det ofte først er når patienters perspektiver er udformet og tilpasset særlige psykiatriske fortællinger, at patienterne kan anerkendes som personer, der kan involveres i behandlingen. 

Psykolog snakker om alternativ til diagnoser

Den engelske kliniske psykologen Lucy Johnstone holder foredrag om alternativ til psykiatriske
diagnoser. Hun har også skrevet om dette temaet, og i høst kommer hun med ny bok.

12.5.14

Fått nok av netthat?

Hatprat i form av hatefulle og trakasserende holdninger på nett er et problem som øker. Enten du har en flerkulturell bakgrunn, liker en av samme kjønn, har en funksjonsnedsettelse (inkl. psykiske lidelser) eller er kvinne, er du et mulig mål for hatpratet som spres.

Det fine er at du kan stoppe hatprat på nett. Bli nettaktivist i Stopp hatprat-bevegelsen og møt andre som også vil gjøre en forskjell. Det er workshop for nettaktivister i alderen 18 til 30 år i Oslo 24.-25. mai (påmeldingsfrist er 16. mai). Les mer 

20.4.14

Kjønnsperspektiv på Bibelen

Teolog, forsker, prest og feminist Merete Thomassen holder foredrag om Bibelens patriarkalske syn på kvinner, samtidig som hun trekker fram selvstendige kvinner som brøt mot dette synet. Thomassen mottok forrige måned Norsk kvinnelig teologforenings ærespris for fremragende forskning og formidling.


Fra Cappelen Damms seminar i religion 7. mars

17.3.14

Terapeuters blinde flekker

Foto: Stuart Miles/freedigitalphotos.net 

Teorier som man tror for sterkt på, kan skape blinde flekker. Også terapeuter glemmer ofte at det alltid fins unntak fra regler.

Many will insist that they treat every person as unique, but too often their theories about “what therapists are supposed to do” make this impossible. Behind what looks like attentiveness often lay lots of assumptions, proscriptions, rules, and theoretical loyalties that can feel like a one-size-fits-all approach.

Les artikkelen 9 Blind Spots Most Therapists Share av den amerikanske psykologen og psykoanalytikeren Michael Bader.

Signer Amnesty-aksjoner