12.7.14

Gratis bok om 22. juli sett utenfra

Skjermdump fra Left Flank
Tre år etter terrorangrepene virker det omsider som at 22. juli-fokuset skal rettes mot holdningene til terroristen Breivik, og ikke handle om psykiatrisk diagnostikk. Da passer det også veldig godt at den britisk-australske antologien On Utøya nå er gjort gratis tilgjengelig i pdf-versjon.

Sven Egil Omdal viste til On Utøya i sin kommentar De ansvarlige bak den tilregnelige. Jeg har også publisert et innlegg her på bloggen av en av redaktørene, den Sidney-baserte psykiateren Tad Tietze.

Gå til bloggen Left Flank for innholdsfortegnelse og lenke til pdf-fil hos Academia.edu.

7.7.14

Hva er depersonalisasjon?

Skjermdump fra Från ett annat perspektiv

Linnéa på bloggen Från ett annat perspektiv har blogget om depersonalisasjon, en tilstand jeg tidligere har fortalt at jeg lenge har slitt med, faktisk non-stop i mer enn ti år.

Jeg synes det er så bra at hun skriver om denne smertefulle zombie-tilstanden, fordi den så godt som aldri omtales i norske medier og psykisk helsediskursen.  

2.7.14

Interessant foredrag om den kritiske psykiatrien

I Storbritannia er det en tradisjon for kritisk psykiatri og psykologi. I den tradisjonen står blant andre professor og barne- og ungdomspsykiater Sami Timimi. På en internasjonal konferanse i Drammen forrige uke tok han i et foredrag opp forhold ved dagens psykiske helsevern som tilsier at vi må få en endring. Foredraget starter 2 minutter ut i videoen.

18.6.14

Internettkurs i psykologi og psykisk helse

I september starter et gratis internettkurs i psykologi og psykisk helse, ledet av professor i klinisk psykologi Peter Kinderman ved Universitetet i Liverpool. Kurset går over seks uker og er åpent for alle. Les mer her.

17.6.14

Gratis webinar fra den amerikanske psykologforeningen

Avdelingen for traumepsykologi i den amerikanske psykologforeningen arrangerer fredag 27. juni et webinar om den store, amerikanske ACE-studien (den Kirkengen ofte refererer til), om barndomstraumers helsemessige konsekvenser senere i livet. Webinaret er åpent for alle.


ACE Study Brief Overview (8:00) from Academy on Violence & Abuse on Vimeo.

1.6.14

Høyre om personvern i helsesektoren

Av gjesteskribent Carla, tidligere pasient i psykisk helsevern 

I 2009 hadde jeg et gjesteinnlegg her i Sigruns blogg hvor jeg skrev om problemene jeg støtte på da jeg ville sperre journalen min hos legevakta. Jeg skrev om mitt behov for å regulere hvem som skulle ha tilgang til sensitiv informasjon om meg, som omhandlet svært sårbare perioder i mitt liv. Jeg skrev også om at journaler kan inneholde opplysninger man selv mener er feil, og som man da gjerne ikke ønsker at annet helsepersonell skal lese og bygge sine vurderinger på. Jeg var opptatt av min rett til å ta avgjørelser når det gjelder disse tingene. Det blir ofte sagt at «det er jo pasienten som eier journalen», men i mitt innlegg stilte jeg spørsmål ved om det virkelig er slik i praksis.

Jeg fikk mange kommentarer til innlegget mitt, og en av dem som kommenterte var Erna Solberg, som på den tiden representerte et Høyre i opposisjon. Hun hadde klare oppfatninger om hva den sittende regjeringen måtte ta innover seg og gjøre noe med når det gjaldt personvern i helsesektoren. Hun skrev blant annet:
Kilde: stortinget.no

Carla tar opp viktige problemstillinger, selvfølgelig er det viktig hvis en bevisstløs person kommer inn på sykehus å vite hvilke medisiner, blodtype og allergier en har. Men det bør og være viktig f.eks. å bli vurdert av helsepersonell basert på situasjonen der og da og ikke med alle tidligere opplysninger i bakhodet. Noen ganger så kan jo tidligere legers nedtegninger være livsfarlige sidespor for enkelte pasienter. (…) Carla peker på hvordan deler av helsesystemet ikke forstår problemstillingen i det hele tatt. 

Solberg skrev også at hun trodde personvern i helsesektoren ville bli en stor sak i årene fremover – og det har hun fått rett i. Med et forslag til en ny lov, Pasientjournalloven, samt endringer i den allerede eksisterende Helseregisterloven, ønsker Helse- og omsorgsdepartementet nå å åpne for at journalopplysninger kan utveksles mellom ulike helsevirksomheter uten at pasienten har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette. Forslaget har ført til sterke reaksjoner og kritiske høringsuttalelser fra blant andre Mental Helse, Helsetilsynet og enkeltstående fagpersoner.

Kritikerne peker blant annet på at en slik lovendring kan føre til at man som pasient holder tilbake informasjon, ettersom man ikke har kontroll på hvem som får tilgang til denne. Bedre blir det ikke av at tilgang til opplysninger også gjelder opplysninger som er gitt før loven har trådt i kraft. Helsetilsynet framholder at «taushetsplikten uthules» med en slik lovendring.

Man kan lure på om statsminister Solberg ikke har oversikt over hva hennes egen helseminister holder på med; eller om hun kanskje selv ikke har forstått problemstillingen med personvern i helsesektoren så godt som hun ga inntrykk av i 2009? I sin kommentar her i bloggen pekte hun på at retten til en «second opinion» vil miste sin verdi dersom legen man møter har kjennskap til tidligere diagnoser som er gitt. Dette syntes jeg, og synes fortsatt, er et godt poeng. I det aktuelle lovforslaget går det fram at man ønsker en utvikling mot konseptet «én innbygger – én journal», hvor helseopplysninger følger pasienten, uavhengig av hvor helsehjelpen gis. Jeg skulle gjerne visst hvordan Solberg tenker at dette skal kombineres med retten til en «second opinion».

Som svar på kritikken av lovforslaget, har helseministeren hevdet at pasienten kan motsette seg utveksling av opplysninger, og dessuten kreve sperring av journalen. Til dette sier lege Britt Lagerholdt Smith, som har skrevet høringssvar sammen med psykiater Finn Skårderud, at en slik sperringsprosess vil kunne være svært ressurskrevende. Det kan jeg skrive under på. Jeg vil også hevde at det er noe naivt å tro at man i en redusert fysisk eller psykisk tilstand, for eksempel idet man blir innlagt på sykehus, skal ha overskudd til å sette seg inn i rettighetene man har på dette området. Og får man i det hele tatt vite at journalopplysninger vil bli innhentet, og at man har rett til å motsette seg dette?

Det nye lovforslaget har skapt redsel hos mange, så også hos meg. Ikke minst er det urovekkende at Helse- og omsorgsdepartementet så tydelig ønsker en utvikling der opplysninger vil gjøres mer tilgjengelige og den enkelte pasient har mindre kontroll. Kanskje har jeg også vært naiv, når jeg ikke har sett dette komme fra en regjering hvis statsminister
tidligere har signalisert en helt annen oppfatning.

Bloggeier kjenner Carlas identitet.

15.5.14

Doktoravhandling: Pasienter må være strategiske for å få brukermedvirke

Jeg kom over en ny doktoravhandling som ser spennende ut: Listening to Patients av den danske psykologen Agnes Ringer. Hun har skrevet en presentasjon av avhandlingen med overskriften At være psykisk syg på den ”rigtige” måde – et indblik i livet som patient i psykiatrien.

Brugerinddragelse opfattes ofte som det at lytte til og respektere den enkelte patient, samt at lade ham eller hende yde en indflydelse på behandlingen. Afhandlingen viser dog, at det ofte først er når patienters perspektiver er udformet og tilpasset særlige psykiatriske fortællinger, at patienterne kan anerkendes som personer, der kan involveres i behandlingen. 

Psykolog snakker om alternativ til diagnoser

Den engelske kliniske psykologen Lucy Johnstone holder foredrag om alternativ til psykiatriske
diagnoser. Hun har også skrevet om dette temaet, og i høst kommer hun med ny bok.

12.5.14

Fått nok av netthat?

Hatprat i form av hatefulle og trakasserende holdninger på nett er et problem som øker. Enten du har en flerkulturell bakgrunn, liker en av samme kjønn, har en funksjonsnedsettelse (inkl. psykiske lidelser) eller er kvinne, er du et mulig mål for hatpratet som spres.

Det fine er at du kan stoppe hatprat på nett. Bli nettaktivist i Stopp hatprat-bevegelsen og møt andre som også vil gjøre en forskjell. Det er workshop for nettaktivister i alderen 18 til 30 år i Oslo 24.-25. mai (påmeldingsfrist er 16. mai). Les mer 

20.4.14

Kjønnsperspektiv på Bibelen

Teolog, forsker, prest og feminist Merete Thomassen holder foredrag om Bibelens patriarkalske syn på kvinner, samtidig som hun trekker fram selvstendige kvinner som brøt mot dette synet. Thomassen mottok forrige måned Norsk kvinnelig teologforenings ærespris for fremragende forskning og formidling.


Fra Cappelen Damms seminar i religion 7. mars

17.3.14

Terapeuters blinde flekker

Foto: Stuart Miles/freedigitalphotos.net 

Teorier som man tror for sterkt på, kan skape blinde flekker. Også terapeuter glemmer ofte at det alltid fins unntak fra regler.

Many will insist that they treat every person as unique, but too often their theories about “what therapists are supposed to do” make this impossible. Behind what looks like attentiveness often lay lots of assumptions, proscriptions, rules, and theoretical loyalties that can feel like a one-size-fits-all approach.

Les artikkelen 9 Blind Spots Most Therapists Share av den amerikanske psykologen og psykoanalytikeren Michael Bader.

12.3.14

Søker informasjonsarbeider med brukererfaring fra psykisk helse

Helsedirektoratet har ledig et engasjement som erfaringskonsulent (rådgiver, kode 1434) i Avdeling psykisk helse og rus. Erfaringskonsulenten skal være webrådgiver for nettsiden www.helsedirektoratet.no og Helsedirektoratets stoff på www.helsenorge.no. Vi er opptatt av at informasjon er tilpasset våre brukergrupper og søker etter en medarbeider som har brukererfaring fra rus- eller psykiske helsetjenester og høyere utdanning innen informasjonsarbeid. 

Les mer

11.3.14

Årsaksforklaring påvirker tro på behandling

Foto: phanlop88/freedigitalphotos.net

En ny studie tyder på at kjemisk ubalanse som årsaksforklaring til depresjon ikke reduserer (selv)stigma, kan forverre forløpet av depresjonen, samt svekke troen på behandling med psykoterapi.

En annen ny studie viser at forskning på psykologisk behandling som har anvendt RCT-design (randomiserte kontrollerte studier), sjelden rapporterer om bivirkninger.

Begge artiklene kan leses i fulltekst.

6.3.14

Alt er ved det gamleBarneombudet lanserer i dag rapporten Helse på barns premisser. I delen som omhandler helsetilbud til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, leser vi at barna ikke er fornøyd med hvordan de blir møtt hos BUP. De sier BUP er lite interessert i historien deres og mer opptatt av diagnoser.

Høres veldig kjent ut.

Dagsavisen: Behandling får stryk

4.3.14

Hjelp Odd Volden til å realisere bokdrøm

Foto: Odds Blogger-profil

Se hvordan Odd Volden tenker at en bok om brukerperspektivet på psykisk helsefeltet kan se ut. Gi ham dine innspill til hvordan han best kan realisere sin bokdrøm.

Les Odds innlegg Notater til en bok om brukerperspektivet.

2.3.14

Ikke la mørkemenn tolke Bibelen for deg

Bibelens første ord, Bereshit, som vi oversetter med "I begynnelsen".  
(Skjermdump fra YouTube)


Universitetet i Oslo sitt teologiske fakultet legger ut en del av sine forelesninger som podkast på det åpene nettet. Dette semesteret går det blant annet en forelesningsgrekke om både Det gamle og Det nye testamentet. 

I presentasjonen av forelesningene om verdens mest innflytelsesrike bok gjennom tidene står det blant annet: 
Når tekstene leses i vesteuropeisk kontekst i dag, taler de ... inn i et samfunn som har en sekulær grunnforståelse av virkeligheten. En slik virkelighetsforståelse er grunnleggende forskjellig fra den som tekstene opprinnelig sto i forhold til. Disse og liknende forhold gjør at et grundig vitenskapelig studium av Bibelen må inkludere ulike måter å lese og tolke bibeltekstene på.

 Dette kurset legger vekt på et samspill av tre ulike hovedstrategier for lesning av bibeltekster: 
- verden bak teksten (forfatterens verden, historiske forhold),
- verden i teksten (tekstens verden, litterære perspektiv), og 
- verden foran teksten (leserens verden, ulike lesninger og bruk av tekstene).

Podkaster av forelesningene hittil i semesteret ligger her, og man kan abonnere på RSS-feed for å få med seg kommende forelesninger fra og med 10. mars. Datoene fins her. Det går selvsagt an å bare følge enten Det gamle eller Det nye testamentet (Berge foreleser i GT og Kartzow i NT). 

Skulle det friste mer å lære om forholdet mellom islam, kristendom og Vesten, så er det podkaster for det også. 

21.2.14

Å anerkjenne borderlinediagnostiserte

Foto: sattva/freedigitalphotos.net
Den amerikanske antropologen og psykoterapeuten Rebecca J. Lester har skrevet en interessant artikkel om borderlinediagnosen, som kan leses i fulltekst, skjønt jeg er ikke sikker på hvor godt hun egentlig treffer når hun kritiserer feministers kritikk av diagnosen.

Det jeg liker, er at hun anerkjenner det positive ved klienter med "borderlinesymptomer". Det er generelt sjelden at vi som sliter psykisk, omtales på positive måter (og spesielt personer som har fått borderlinediagnosen eller andre personlighetsdiagnoser).

En psykolog skrev på Twitter forrige måned:

Rebecca Lester ser på "borderlinesymptomene" som fremragende overlevelsesstrategier for å kunne navigere under vanskelige forhold som i uforholdsmessig grad rammer jenter, som tidlige seksuelle overgrep. Derfor mener hun at man må revurdere å avvise diagnosen som nødvendigvis antifeminin og antifeministisk.

[A]ll of the symptoms associated with BPD could be viewed as adaptive responses to an environment that tells a child she is forbidden to exist as her own person and that she will encounter grave consequences should she try. What becomes problematic is that, as this girl becomes an adolescent and then an adult, such survival strategies are often misread (for many of the reasons critics of BPD have pointed out) as communicating things quite the opposite of what she intends and a looping effect comes into play.

What I find most compelling about my clients with ‘borderline’ symptoms is that they are still struggling to exist despite the deep conviction that they do not deserve to do so. And they are still struggling to connect with others, despite being told again and again that they are manipulative and controlling and difficult.

- Disse klientene har erfaringer som fortjener å bli hørt og verdsatt, selv når - og kanskje spesielt da - de utfordrer våre tolkninger, sier terapeut Lester.

Ja, dersom flertallet av ansatte i psykisk helsevern hadde samme syn som henne, ville jo ikke navnet på de posttraumatiske helseplagene etter tidlig påførte traumer gjort så stor forskjell. Men dit er det langt frem. Derfor vil det være bra å skifte diagnosenavn. Ifølge en aktiv psykiater på Twitter skulle ikke det være noe problem for fornuftige psykiatere:
Les også psykologbloggeren Athenes nylig publiserte innlegg om diagnoser: Gruppetenkning.

1.2.14

Åpenhetens følger og grenser

Foto: digitalart/freedigitalphotos.net
En bloggleser fortalte meg forleden at hun hadde lyst til å opprette sin egen blogg, men at hun var usikker på om hun skulle skrive under fullt navn eller ikke. Jeg sa til henne at jeg hadde brukt bare fornavnet mitt det første trekvart året som blogger, for å prøve meg fram, blant annet for å bli kjent med bloggen som sjanger.

Det som gjorde at jeg tok beslutningen om å stå fram med fullt navn, var at jeg fikk Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern. Skulle jeg omtale den i bloggen, lot det seg jo ikke gjøre å være anonym. En annen faktor var at jeg hadde skrevet innlegg i andre medier, for eksempel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, og da kunne jo argumentene og stilen lett bli gjenkjent av enkelte blogglesere. Norge er et lite land, har jeg erfart.

Selv om jeg ikke har angret på den avgjørelsen, har jeg i ettertid valgt å slette noen av de mest private innleggene. Jeg ombestemte meg også med hensyn til å være informant i en masteroppgave i psykisk helsearbeid om brukerkunnskap, fordi jeg ble redd for å bli gjenkjent selv om jeg skulle være anonym i oppgaven. Til tross for at jeg har sagt mye om meg selv i det offentlige rom, er det selvsagt også opplysninger jeg har valgt å ikke meddele i bloggen eller andre steder, og som jeg ikke ønsket skulle kunne bli koblet til meg av en eller flere lesere av masteroppgaven.

Vi som er åpne om psykiske helseproblemer, forteller aldri alt. Som psykolog og sjefredaktør i Psykologtidsskriftet Bjørnar Olsen sier det: Det private på sosiale medier er langt unna det private i terapirommet.

De siste dagers kobling av bestemte psykiatriske diagnoser med drap fra NRKs side, gjør det ikke akkurat enkelt for mange som har vært åpne om sin(e) diagnose(r). Men også der fins det grader av åpenhet. En kvinne som i flere år har vært åpen i sosiale medier om en diagnose hun har, fortalte meg denne uken at hun i tillegg har fått en annen diagnose. Den snakker hun imidlertid aldri om i det offentlige rom.

Signer Amnesty-aksjoner